بیمه شخص ثالث و گام هایی برای منطقی شدن نرخ حق بیمه / احمد سازگار

بیمه شخص ثالث و گام هایی برای منطقی شدن نرخ حق بیمه / احمد سازگار

اگرچه بیمه شخص ثالث با اضافه شدن تعهدات دیه از سال 1364 تا کنون تغییر و تحولات متعددی را تجربه نموده است معذالک با توجه به اتمام دوره آزمایشی قانون اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در سال 1392 و بررسی های به عمل آمده در سال جاری نظرات متعددی از طرف نمایندگان محترم مجلس ، اعضای دولت و مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در رسانه های مختلف منعکس گردید به نظر می رسد حداقل  طرح دو موضوع  ذیل راه را برای منطقی شدن  و رفع مشکلات تعیین نرخ و شرایط بیمه شخص ثالث هموار و فراهم نموده است.


اگرچه بیمه شخص ثالث با اضافه شدن تعهدات دیه از سال 1364 تا کنون تغییر و تحولات متعددی را تجربه نموده است معذالک با توجه به اتمام دوره آزمایشی قانون اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در سال 1392 و بررسی های به عمل آمده در سال جاری نظرات متعددی از طرف نمایندگان محترم مجلس، اعضای دولت و مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در رسانه های مختلف منعکس گردید به نظر می رسد حداقل طرح دو موضوع ذیل راه را برای منطقی شدن و رفع مشکلات تعیین نرخ و شرایط بیمه شخص ثالث هموار و فراهم نموده است.
1. درج ویژگی ها و سوابق رانندگی دارنده وسیله نقلیه در ماده 8 لایحه تقدیمی دولت محترم به مجلس محترم شورای اسلامی نوید بخش این امر است که به یکی از عوامل موثر در محاسبه و عادلانه نمودن حق بیمه شخص ثالث یعنی عامل انسانی (ویژگی های راننده ) در قانون توجه شده است و این امر در حد خود راهگشای رفع محدودیت های دیگر است ، بدیهی است با به کار گیری اطلاعات این عامل حق بیمه ها از توجه صرف به وضعیت خودرو اعم از مدل و کاربری به میزان ریسک پذیری راننده نیز مرتبط خواهد شد..
2. ارائه مجوز از طرف بیمه مرکزی مبنی بر اعمال نرخ آزاد و تهیه تعرفه مستقل برای تعهدات مازاد مالی و بدنی و جدا نمودن نرخ های دستوری تعهدات قانونی از تعهدات مازاد ضمن آنکه شرایط را برای منطقی تر شدن نرخ های حق بیمه ثالث فراهم می نماید شرایط را برای تکمیل داده های مربوط به بیمه گذاران (دارندگان) که شرکت های بیمه بر پایه آن بتواند آزادسازی را در بخش تعهدات مازاد اعمال نموده و در آینده و متناسب با اختیارات قانونی حق بیمه ها را دقیق تر و ومتناسب تر تعیین و نمایید فراهم شده است.

احمد سازگار – عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه

منبع:ایین

خبر پیشنهادی
کاهش هزینه‌های شعب، اقتصاد بزرگ مقیاس، کانال‌های فروش

گرانیگاه بیمه


این مطلب را به اشتراک بگذارید