تایید صحت انتخابات انجمن اسلامی بانک ملی

بر اساس تاییدیه شماره ۰۰۰۲/۹۲ مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ ستاد کل هماهنگی انجمن‌های اسلامی استان تهران، انتخابات جدید انجمن اسلامی کارکنان بانک ملی در تهران به تفکیک حوزه‌های هفت‌گانه مورد تأیید قرار گرفت.

تایید صحت انتخابات انجمن اسلامی بانک ملی

به گزارش ریسک نیوز،نتخابات انجمن اسلامی کارکنان بانک در سایر استان‌ها که در تاریخ 4/2/1392 برگزار شد، به زودی پس از طی مراحل قانونی و تأیید سازمان تبلیغات اسلامی، از طریف وب‌سایت رسمی بانک اطلاع‌رسانی خواهد شد.


نام اداره امور شعب

کاندیدای منتخب

شماره استخدامی

عنوان

تهران
ادارات ستادی
شعب مستقل

آقای محمود شایان

44703

عضو اصلی

آقای برات کریمی

44282

عضو اصلی

آقای غلامرضا پناهی

65331

عضو اصلی

آقای مهدی لطیفی

57834

عضو اصلی

اقای رضا خسروی

44569

عضو اصلی

آقای محمد امیری

44861

عضو اصلی

آقای داود محمدرضایی

62841

عضو اصلی

آقای حمیدرضا نخعی

44147

عضو اصلی

آقای حسن افشارمحمدیان

38549

عضو اصلی

آقای عبداله رفعت

39739

عضو علی البدل

آقای رسول ضابطی

77276

عضو علی البدل

آقای سید کمال الدین محمدی

40802

عضو علی البدل

شمال تهران

سیده فاطمه فرحزادی

52322

عضو اصلی

ابوالفضل رفیعی راد

51924

عضو اصلی

بهرام اسماعیلی

42274

عضو اصلی
  
عضو اصلی

حسن منتظری

76598-8

عضو اصلی

هوشنگ یاورپور

86825

عضو علی البدل

محمد میرزایی

89993

عضو علی البدل

غرب تهران

محمدرضا مرادی

63920

عضو اصلی

مرتضی خدابنده لو

56997

عضو اصلی

ابراهیم عبدی خانقاه

74025

عضو اصلی

اصغر گلیج

51541

عضو علی البدل

محمدرضا کلانتری

44418

عضو علی البدل

مرکزی تهران

آقای علی رحیمی

43895

عضو اصلی

آقای تورج تقی زاده

52200

عضو اصلی

آقای محمد علی عبدالعلی پور

57867

عضو اصلی

آقای محمود ماستری فراهانی

62719

عضو اصلی

آقای سید محمد معرفتی

46626

عضو اصلی

آقای فریدون دست پاک

51424

عضو علی البدل

آقای سید غلامرضا سپهری حسینی

51769

عضو علی البدل

آقای عبداله عنایتی

47174

عضو علی البدل

جنوب تهران

آقای منصور عبدی

42208

عضو اصلی

آقای احمد قدیر نژاد

60538

عضو اصلی

آقای غلامرضا بابایی بازکیانی

47271

عضو اصلی

آقای احمد بهکار مرام

56112

عضو اصلی

آقای امیر معلم

57447

عضو اصلی

آقای ابراهیم فروغی

85101

عضو اصلی

آقای جلال پور سلمان

62863

عضو اصلی

آقای امیر عباس بخشی

65763

عضو علی البدل

آقای نصرت اله تاجیک خاوه

45119

عضو علی البدل

آقای کریم عبدالحسینی

57585

عضو علی البدل

شرق تهران

آقای علی اصغر مزینانی

66802

عضو اصلی

آقای ناصر عباد الهی

39389

عضو اصلی

آقای مصطفی عاشوری

68149

عضو اصلی

آقای عباس موذنی زاده

43642

عضو اصلی

آقای جعفر اوشنی

45015

عضو اصلی

آقای سید امیر دبیری

78405

عضو علی البدل

آقای عباس جمالی

46052

عضو علی البدل

آقای سعید محسنی

45493

عضو علی البدل

بیمارستان

آقای محمد کاظم محمودی

42717

عضو اصلی

آقای پرویز احسانی

49644

عضو اصلی

آقای محمد حشمتی

55509

عضو اصلی

خانم زهرا سادات موسوی

75245

عضو اصلی

آقای عباس قائمی

79929

عضو اصلی

آقای محسن آزادی

68807

عضو علی البدل

آقای علیرضا عنبرستانی

79905

عضو علی البدل

آقای علی اصغر شفیع خانی

 

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید