ارایه دفترچه بیمه درمان ایرانیان با ۵۰ درصد تخفیف

افراد ساکن در شهرهای بالای ۲۰ هزارنفر جمعیت در استان می توانند جهت دریافت دفترچه بیمه درمانی ایرانیان به نمایندگی های آن در سراسراستان مراجعه کنند.

ارایه دفترچه بیمه درمان ایرانیان با ۵۰ درصد تخفیف
به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایرنا،مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین گفت: شهروندان قزوینی فاقد دفترچه درمانی می توانند برای بهره مندی از مزایای طرح ملی بیمه درمان ایرانیان از 50 درصد تخفیف بهره مند شوند.

دکتر قاسم بهرامی افزود: دفترچه بیمه ایرانیان برای افراد فاقد دفترچه ساکن در شهرهای بالای 20 هزار نفراستان ارایه و آنان می توانند با در دست داشتن این دفترچه از خدمات مراکز تشخیصی - درمانی سرپایی وبیمارستانی بهره مند شوند.

وی، در خصوص مزایای این دفترچه اظهار کرد: 90 درصد هزینه های بیمارستانهای دولتی و 70 درصد هزینه های بخش سرپایی افراد دارای این دفترچه ها را اداره کل بیمه سلامت استان قزوین پرداخت می کند.

این مسوول خاطرنشان کرد: همچنین 70 درصد هزینه های مراکز پزشکی، تصویربرداری و آزمایشگاههای دولتی افراد دارای این دفترچه را اداره کل بیمه سلامت استان می پردازد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید