براساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی ایران

بیمه البرز در میان ۱۰۰ شرکت برتر قرار گرفت

براساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی ایران،‌ شرکت بیمه البرز در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت .

بیمه البرز در میان ۱۰۰ شرکت برتر قرار گرفت

به گزارش ریسک نیوز،براساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی،‌ بیمه البرز  امسال نیز  در لیست صد شرکت برتر قرار گرفت .

براین اساس ، بیمه البرز پیش از این هم، با وجود تشدید رقابت ها و افزایش شرکت های بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور،‌ توانست خود را در میان 100 شرکت برتر کشور قرار دهد و سال جاری نیز نام خود را به عنوان یکی از دو شرکت بیمه برتر کشور در این فهرست مطرح کرد.

بنابراین گزارش ، این شرکت در سال 1392 سرمایه خود را از مبلغ 600 میلیارد ریال به 3600 میلیارد ریال افزایش داد و  بدین ترتیب به بزرگ ترین شرکت بیمه کشور به لحاظ سرمایه تبدیل شد .

این گزارش حاکی است ، سازمان مدیریت صنعتی برای هفدهمین سال متوالی ، فهرست شرکت های برتر کشور را براساس سال مالی 1392 اعلام کرد . در ارزیابی شرکت های بیمه  درآمد بیمه ای و درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به عنوان شاخص های مورد استفاده در نظر گرفته شده است که بر این اساس بیمه البرز برای چندمین سال ، در لیست صد شرکت برتر کشور قرار گرفت .

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

بیست و دومین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

با عاشقان خطر و بازیگران جدید در تله ارز


این مطلب را به اشتراک بگذارید