برگزاری مجمع عمومی بیمه رازی

این جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۰ به نشانی تهران، خیابان گاندی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۴ تشکیل می شود.

برگزاری مجمع عمومی بیمه رازی

به گزارش ریسک نیوز  به نقل از روابط عمومی بیمه رازی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه رازی(سعامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ تهران برگزار می شود.
 

بیمه رازی ( سهامی عام) از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت می کند تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ به نشانی تهران، خیابان گاندی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۴ تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.
 

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید