مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی ، در گفتگو با ریسک نیوز عنوان کرد:

نگاه سخت گیرانه در صدور مجوز قبولی اتکایی/ریسک اضافه ممنوع

جعفری در خصوص علل کاهش قبولی اتکایی در سال جدید گفت: بیمه مرکزی مقررات موجود را اصلاح کرده به طوریکه قوانین نسبت به سال قبل سخت گیرانه تر اعمال شده است./بیمه مرکزی تلاش می کند در راستای رعایت اصول و موازین فنی و با تکیه بر نظارت مالی ریسک های اضافه و تعهدات شرکت های بیمه را کنترل کند.

نگاه سخت گیرانه در صدور مجوز قبولی اتکایی/ریسک اضافه ممنوع

علی جعفری ، مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی ، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز با اشاره به ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت ھای بیمه برای سال 94  گفت: سال گذشته 13 شرکت مجاز به قبولی اتکایی بودند که در سال جاری این تعداد به 4 شرکت کاهش یافته است.

جعفری در خصوص علل کاهش قبولی اتکایی در سال جدید گفت: بیمه مرکزی مقررات موجود را اصلاح کرده به طوریکه قوانین نسبت به سال قبل سخت گیرانه تر اعمال شده است.

وی افرود: دارا بودن حداقل سه نفر کادر فنی متخصص و مجرب در امور اتکایی ، سرمایه کافی و نسبت توانگری مالی حداقل  200درصدی از شروطی است که جهت دریافت مجوز قبولی اتکایی به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است.

مدیر کل نظارت مالی  بیمه مرکزی تصریح کرد: بسیاری از شروط مذکور مانند توانگری مالی متغیر هایی پویا هستند و هر سال تغییر می کنند به طوریکه شرکتی ممکن است سال گذشته حایز مجوز بوده اما در سال 94 با توجه به مقررات حایز شرایط نباشدزیرا الزامات جدید تری به مقررات اضافه شده است.

جعفری با تاکید بر اینکه فهرست ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت ھای بیمه برای سال 94 نسبت به سال قبل پالایش شده است ، عنوان کرد: از دلایل دیگر کاهش قبولی اتکایی ، نظارت دقیق تر بر توانگری مالی شرکت های بیمه است که هدف از آن کنترل پذیرش ریسک های اضافی شرکت های بیمه می باشد.

به گفته وی بیمه مرکزی تلاش می کند در راستای رعایت اصول و موازین فنی و با تکیه بر نظارت مالی ریسک های اضافه و تعهدات شرکت های بیمه را کنترل کند.

جعفری  در ادامه با بیان اینکه لازمه نظارت مالی مطلوب بروز رسانی اطلاعات است ، اظهار داشت: اطلاعات هوشمند ابزار لازم برای شرکت های بیمه محسوب می شوند تا از طریق ان نظارت مالی به شکل مطلوب پیاده سازی شود که در این راستا حرکت به سمت هوشمند سازی داده ها در صنعت بیمه ضروری است.

بنابراین گزارش بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت ھای بیمه را اعلام کرد   که بر اساس آن چهار شرکت مجاز به قبولی اتکایی شدند.

بنابر ضوابط اجرایی ماده ٢٠ آیین نامه شماره 40.5 مصوب شورای عالی بیمه موسسات بیمه مستقیم برای دریافت مجوز قبولی اتکایی از داخل باید شرایطی را داشته باشند. در بخش اول این شرایط آمده است ؛دارا بودن حداقل سه نفر کادر فنی متخصص و مجرب در امور اتکایی در بین کارکنان خود که صلاحیت تخصصی آنها به تائید بیمه مرکزی رسیده باشد .


در بند دوم  این آئین نامه آمده است داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده دو هزار میلیارد ریال و ارائه تعهد هیات مدیره مبنی بر اینکه تا پایان سال 1394 سرمایه پرداخت شده موسسه بیمه بر اساس مصوبه هیات وزیران به 4000 میلیارد ریال برسد .


در بند سوم آئین نامه متذکر شده نسبت توانگری مالی موسسه بیمه بر اساس ضوابط آئین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (آئین نامه شماره 69) و بر مبنای آخرین صورت های مالی مصوب حداقل 200 درصد باشد .

از دیگر بندهای این آئین نامه  در اختیار داشتن نرم افزارهای لازم جهت کنترل تجمع خطر وفق تبصره بند 4 بخش الف این ظوابط و قبولی اتکایی صرفا از بیمه های صادره توسط سایر موسسات بیمه مستقیم داخلی (اعم از دولتی و یا غیر دولتی و یا مناطق آزاد ) مجاز بوده و قبولی از واگذاری های مجدد آنان مجاز نیست .

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت ھای بیمه را در این لینک بخوانید.

 

 

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید