درج عملیات خرید و فروش ارز در سنا و صدور فاکتور ممهور

کلیه صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند هنگام خرید و فروش ارز (۳۰۰ دلار به بالا) اطلاعات خرید و فروش را در سیستم سنا وارد نموده و به مشتریان فاکتور ممهور به مهر صرافی بدهند.

درج عملیات خرید و فروش ارز در سنا و صدور فاکتور ممهور

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی بدیهی است به صرافی‌هایی که اطلاعات فوق را در سیستم یادشده درج ننمایند، در مرحله اول به آنها تذکر جدی داده خواهد شد و در مرحله دوم نیز صرافی‌، تعطیل و مجوز آن به افراد متقاضی جدید واگذار می‌شود.


این اعلام به منزله اطلاعیه کتبی به کلیه صرافی‌های مجاز می باشد و کانون صرافی‌ها و بازرسان بانک مرکزی ضمن کنترل این مهم، با صرافی‌های خاطی برخورد جدی خواهند نمود.

خبر پیشنهادی
کاهش هزینه‌های شعب، اقتصاد بزرگ مقیاس، کانال‌های فروش

گرانیگاه بیمه


این مطلب را به اشتراک بگذارید