سقف انتقال وجه در سامانه بانکداری الکترونیک توسعه صادرات به صد میلیون تومان افزایش یافت

بانک توسعه صادرات به تقاضای مشتریان برای افزایش سقف انتقال وجه در سامانه بانکداری ویژه اشخاص حقوقی موسوم به BIB تا سقف یک میلیارد ریال پاسخ مثبت داد.

سقف انتقال وجه در سامانه بانکداری الکترونیک توسعه صادرات به صد میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش ریسک نیوز به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، مجموع سقف انتقال وجه درون بانکی و بین بانکی در یک روز از هر حساب در سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقوقی مبلغ یک میلیارد ریال است.

بر اساس این گزارش، در سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقوقی بانک توسعه صادرات، سقف انتقال وجه درون بانکی  بین حساب های خود شخص مبلغ یک میلیارد ریال،  سقف انتقال وجه درون بانکی  به حساب سایرین مبلغ یک میلیارد ریال، سقف انتقال وجه بین بانکی از طریق سیستم پایا  مبلغ 500 میلیون ریال  و سقف انتفال وجه از طریق سیستم ساتنا  مبلغ 450 میلیون ریال تعیین شده است.

 

نوع سرویس

سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی

سقف انتقال وجه در هر بار جابجایی

 انتقال وجه درون بانکی بین حساب‌های خود شخص

1000،000،000 ریال

نامحدود

انتقال وجه درون بانکی به حساب سایرین

1000،000،000 ریال

250،000،000 ریال

انتقال وجه بین بانکی (پایا)

500،000،000 ریال

150،000،000 ریال

انتقال وجه بین بانکی (ساتنا)

450،000،000 ریال

150،000،000 ریال

 

 

 

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید