مشاهده حسابهای دولتی با سامانه بینا بانک ملی

امکان مشاهده مانده تمامی حساب‌های دولتی به تفکیک درآمد وصولی، استان ذیربط، دستگاه اجرایی دولتی و… به صورت اختصاصی در "سامانه بینا" امکان پذیر شده است.

مشاهده حسابهای دولتی با سامانه بینا بانک ملی

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بانکداری الکترونیک،معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور از استفاده این معاونت از سامانه بینای بانک ملی ایران به منظور رصد منابع واریزی به حساب‌ها و طراحی سامانه تخصیص اعتبارات بودجه سالانه کل کشور در راستای تحقق پروژه کلیدی هوشمندسازی و شفاف‌سازی نظام مالی دولت(خزانه‌داری الکترونیک) خبر داد.
امکان مشاهده مانده تمامی حساب‌های دولتی به تفکیک درآمد وصولی، استان ذیربط، دستگاه اجرایی دولتی و… به صورت اختصاصی در "سامانه بینا" امکان پذیر شده است. در همین راستا و به زودی نمایندگان خزانه معین در استان‌های کشور نیز می‌توانند اطلاعات حساب‌های ذیربط خود را در سامانه مذکور مشاهده کنند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید