موضوع و محورهای بیست و دومین همایش بیمه و توسعه تعیین شد

"بررسی توانگری مالی در شرکت های بیمه، الزامات و چالش ها"

"بررسی توانگری مالی در شرکت های بیمه، الزامات و چالش ها" به عنوان موضوع بیست و دومین همایش بیمه و توسعه تعیین شد.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، ضمن بیان این خبرمحورهای همایش بیمه و توسعه را به شرح زیر اعلام کرد:
مطالعه تطبیقی (تجارب، الگوها و مدل‌های محاسباتی)، استانداردهای توانگری مالی( بیمه های زندگی، غیر زندگی واتکایی) ، نظارت و توانگری مالی (نهادها، شاخص‌ها و ابزارها)، سیستم های توانگری مالی (سیستم های مالی Solvency II I 0 , RBC و ... ) مبانی محاسباتی و فنی توانگری مالی(حاشیه توانگری، ذخایر فنی، مدل های محاسباتی) ، آسیب شناسی وضعیت توانگری مالی در صنعت بیمه (منابع انسانی، آموزش، زیرساخت‌ها) و توانگری مالی و حمایت از بیمه گزاران(قوانین، مقررات و نهاد ناظر ).

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید