تاکید وزارت نیرو بر توانگری مالی شرکت های بیمه‌گر

کدام شرکت، بیمه‌گر محوری وزارت نیرو شد

وزارت نیرو از کلیه واحدهای تابعه خود خواست تا در مذاکرات بیمه‌ای‌شان، توانگری مالی شرکت بیمه‌گر را در نظر داشته باشند. /قرارداد بیمه‌ای وزارت نیرو که با عنوان بیمه‌نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق از آن نام برده می‌شود، یکی از قراردادهای منحصر به فرد بیمه‌ای است که چهار شرکت بیمه دانا، ایران، سینا و میهن در آن مشارکت دارند.

کدام شرکت، بیمه‌گر محوری وزارت نیرو شد

به گزارش ریسک نیوز،وزارت نیرو با تاکید بر محوریت بیمه دانا در عقد قرارداد بیمه‌ای با شرکت‌های زیرمجموعه‌اش‌، از کلیه واحدهای تابعه خود خواست تا در مذاکرات بیمه‌ای‌شان، توانگری مالی شرکت بیمه‌گر را در نظر داشته باشند.

قرارداد بیمه‌ای وزارت نیرو که با عنوان بیمه‌نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق از آن نام برده می‌شود، یکی از قراردادهای منحصر به فرد بیمه‌ای است که چهار شرکت بیمه دانا، ایران، سینا و میهن در آن مشارکت دارند.

سال‌ها پیش بر اساس مجوزهایی که از سوی وزارت نیرو اخذ شد، حق بیمه درمان بیمه‌های پایه به حساب بیمه‌گر اولیه از جمله صندوق بیمه خدمات درمانی و یا تامین اجتماعی واریز نمی‌شود و شرکت‌های بیمه تجاری، توامان، عهده‌دار بیمه درمان پایه و تکمیلی شرکت‌های وزارت نیرو هستند.

در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است:

"نظر به اینکه چارچوب قرارداد درمان در سال 1394 با محوریت بیمه دانا در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال اخذ مجوز می‌باشد، لذا کلیه شرکت‌ها می‌توانند بر اساس چارچوب تعیین شده با بیمه‌گران معتبر متقاضی و با اولویت در توانگری مالی مذاکره نمایند ."

از بین چهار شرکتی که قراردادهای وزارت نیرو را بر عهده دارند، بر اساس رتبه‌بندی بیمه مرکزی، بیمه دانا دارای سطح توانگری مالی 1، بیمه ایران و سینا سطح توانگری 2 و بیمه میهن دارای توانگری سطح 3 هستند.

در قرارداد سال گذشته، بیمه دانا بیش از 190 هزار نفر از پرسنل وزارت نیرو را تحت پوشش قرارداد یکپارچه خود داشت.

بر اساس چارچوب قرارداد بیمه‌ای وزارت نیرو، امسال حق بیمه درمان و همچنین عمر و حادثه پرسنل وزارت نیرو، به شرح ذیل تعیین شده است:

·         شاغلین :

مبلغ 1970000ریال ماهانه به منظور پوشش درمانی مسئولیت کارفرما ناشی از تعهدات ماده 66 قانون تامین اجتماعی بابت هر یک از بیمه‌شدگان اصلی.

مبلغ  445000ریال سرانه ماهانه بابت هر یک از بیمه‌شدگان اصلی و هر یک از افراد خانواده مطابق با ماده 4 و یا افراد تحت تکفل آنها.

·         افراد غیر تحت تکفل بیمه شده اصلی:‌

مبلغ1200000 ریال ماهانه بابت هر یک از همسر و فرزندان غیرتحت تکفل کارکنان اناث، فرزندان ذکور مجرد غیرتحت تکفل و فرزندان ذکور غیرتحت تکفل متأهل و همسر آنان.

مبلغ 1000000 ریال ماهانه بابت هر پدر و مادر غیر تحت تکفل بیمه شده اصلی ( هزینه‌های دندانپزشکی و عینک شامل این افراد نمی‌شود).

مبلغ 380000  ریال حق بیمه ماهانه، برای هر یک از بازنشستگان (از کارافتادگان)، مستمری‌بگیران، وظیفه‌بگیران و هر یک از افراد تحت تکفل آنان، فرزندان کارکنان بازنشسته و نیز فرزندان ذکور غیر تحت تکفل و همسر آنان به شرط داشتن دفترچه درمانی بیمه‌گر پایه.

همچنین پوشش بیمه‌ای عمر و حادثه صرفا با لیست اولیه و حق بیمه ماهیانه 000/134 ( یکصد و سی و چهار هزار ) ریال تا سن 85 سالگی بابت پوشش بیمه عمر و نقص عضو ناشی از حادثه و از سن 85 سالگی به بعد ماهیانه 000/13 (سیزده هزار) ریال بابت پوشش بیمه حادثه محاسبه و اعمال خواهد شد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید