مجمع عمومی موافقت کرد :

افزایش سرمایه شرکت بیمه ملت به200 میلیارد تومان

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بیمه ملت پس از انتخاب هیات مدیره ، با افزایش سرمایه این شرکت از محل آورده نقدی سهامداران از 150 میلیارد تومان به200 میلیارد تومانموافقت کرد .

افزایش سرمایه شرکت بیمه ملت به200 میلیارد تومان

به گزارش ریسک نیوز، روز  23 خرداد ماه 92 مجمع عمومی بیمه ملت با حضور 96 درصد سهامداران ،‌ مدیران و نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در محل ساختمان توسعه و مدیریت در خیابان ولیعصر تهران، برگزار گردید.

مجمع بیمه ملت درآغاز ، موحدی از گروه بهمن را به عنوان رئیس جلسه ، افتخاری از صندوق بازنشستگی کشوری و جباری از بیمه ایران را به عنوان ناظر و صلاحی نژاد را به عنوان منشی جلسه برگزید تا جلسه روند قانونی خود را طی کرده باشد.

در ادامه حجاریان مدیر عامل شرکت بیمه ملت با اشاره به وصوبه سال گذشته هیات وزیران مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت های بیمه، نسبت چشم انداز فعالیت های حاصل از پ وند شرکت بیمه تحت مدیریت خود و بیمه ایران اظهار خوشبینی کرد .

وی همچنین تاکید کرد که شرکت بیمه ملت در ادامه فعالیت های خود فعالیت های اتکایی را نیز انجام خواهد داد .

پس از حجاریان بازرس و حسابرس قانونی شرکت نیز گزارش خود را در خصوص افزایش سرمایه اعلام داشتند .

درادامه جلسه سهامداران حاضر با افزایش سرمایه شرکت بیمه ملت از 150 میلیارد تومان به200 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران موافقت کرد.

مجمع عمومی بیمه ملت اعضای هیات مدیره این شرکت را با ترکیب زیر برگزید:
- صبا تامین
- کیامهستان
- صندوق بازنشستگی کشوری
- شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران
- شرکت مدبر گشت توس

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید