معاون مالی و اقتصادی شرکت خبرداد:

افزایش سرمایه بیمه کوثر به 250 میلیارد تومان

شرکت بیمۀ‌کوثر با افزایش توانگری مالی می‌تواند در راستای نفوذ در بازار، جذب قراردادها، افزایش مشتری و در نهایت جذب پرتفوی بیشتر گام بردارد.

افزایش سرمایه بیمه کوثر به 250 میلیارد تومان

به گزارش ریسک نیوز،از روابط‌عمومی و اعلام معاون مالی و اقتصادی بیمۀ‌کوثر؛ با افزایش سرمایه، شرکت در لیست رده‌بندی توانگری مالی جهش خوبی خواهد داشت و این امر به مانند افزایش پرتفوی و درآمد، موجبات برتری شرکت در صنعت بیمه را میسر می‌سازد.

محمدرضا مجدرضایی افزایش سرمایه را عامل مؤثر در رشد سودآوری سهام شرکت و به سود سهامداران دانست و گفت: اثرات این افزایش سرمایه را در کوتاه‌مدت در رشد سود و قیمت سهام خواهیم دید.

وی خاطرنشان‌کرد: باتوجه‌به الزامات دولت برای شرکت‌های بیمه و مجوز شرکت بیمۀ‌مرکزی، سرمایۀ شرکت تا پایان سال94 باید به 250میلیارد تومان برسد.

معاون مالی و اقتصادی شرکت با اشاره به اینکه افزایش سرمایه از 40 به 250میلیارد تومان در مجمع سال93بیمۀ‌کوثر تصویب شده است، خاطرنشان‌کرد: اکنون در مرحلۀ اول سرمایۀ شرکت از 40 به 140میلیارد تومان افزایش یافته است و در سال94 این سرمایه از 140 به 250میلیارد تومان خواهد رسید.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

بیست و دومین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

با عاشقان خطر و بازیگران جدید در تله ارز


این مطلب را به اشتراک بگذارید