توسط کارگروه ویژه بیمه مرکزی

احکام صنعت بیمه در راستای برنامه ششم تتظیم شد

احکام صنعت بیمه در راستای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه توسط کارگروه ویژه بیمه مرکزی تدوین می شود.

 احکام صنعت بیمه در راستای برنامه ششم تتظیم شد

به گزارش ریسک نیوز،پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در تاریخ 9/4/94 از سوی مقام معظم رهبری وگنجاندن ماده ویژه ای درخصوص صنعت بیمه در این سیاست ها؛ کارگروه بیمه مرکزی احکام صنعت بیمه در راستای سیاست های کلی و نظر وزیر امور اقتصادیی و دارایی تدوین می کند.


پور سید، سیدمرتضی حسنی عقدا معاون توسعه مدیریت ومنابع، رحیم مصدق معاون طرح و توسعه، تاجدارمدیرعامل بیمه البرز، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی، مسعود حجاریان مدیر عامل بیمه ملت و برخی از مدیران عامل شرکت های بیمه و کارشناسان صنعت بیمه اعضای این کارگروه را تشکیل می دهند.


در ماده 7 سیاست های کلی برنامه ششم به «ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور» اشاره شده است.

منبع:آیین

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید