از دو محل

بیمه پاسارگاد۸۰ درصد افزایش سرمایه می دهد

یک بیمه حاضر در فرابورس مجوز افزایش سرمایه ۸۰ درصدی از دو محل اندوخته ها و محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی گرفت.

بیمه پاسارگاد۸۰ درصد افزایش سرمایه می دهد

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه پاسارگاد که با سرمایه بیش از 113 میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد،مجوز افزایش سرمایه 80 درصدی را از سازمان بورس دریافت کرد.

به این ترتیب سرمایه اسمی "بپاس" از دو محل اندوخته ها (22.6 میلیارد تومان ) و مطالبات سهامداران و آورده نقدی (68.4 میلیارد تومان ) به بیش از 204 میلیارد میلیون تومان خواهد رسید تا صرف  افزایش ظرفیت برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری مالی شود.

به گزارش بورس پرس، همچنین مجمع فوق العاده بیمه پاسارگاد می تواند اختیار افزایش سرمایه از 204 میلیارد و 120 میلیون تومان به 408 میلیارد و 240 میلیون تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده های نقدی را به مدت 2 سال به هیت مدیره تفویض کند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید