در تأییدیه بیمه مرکزی

سطح توانگری مالی بیمه دی اصلاح شد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأیید محاسبات نسبت توانگری مالی بیمه دی در سال ۱۳۹۳ از اعضای هیئت‌مدیره، مدیران اجرایی و اقدامات سهامداران شرکت قدردانی کرد.

سطح توانگری مالی بیمه دی اصلاح شد

به گزارش ریسک نیوزبه نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ در تأییدیه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: در اجرای ماده 6 آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (شماره 69)، به استحضار می‌رساند حسب بررسی و کنترل انجام‌شده، پس از اعمال اثرات تجزیه سنی مطالبات در محاسبات، نسبت توانگری مالی آن شرکت (13 درصد – سطح 4)، برای سال 1393 مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.


در ادامه در این تأییدیه به افزایش سرمایه و اصلاح امور در شرکت بیمه دی تأکید و آمده است: با توجه به عملکرد شرکت (بیمه دی) طی یک سال گذشته، که با افزایش سرمایه و اصلاح امور منجر به افزایش توانگری از سطح پنج به سطح چهار شده است بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اعضای هیئت‌مدیره، مدیران اجرایی و اقدامات سهامداران شرکت تشکر و قدردانی می‌کند.


بر اساس این تأییدیه و عرضه قریب الوقوع تتمه حق تقدم استفاده نشده افزایش رتبه توانگری بیمه دی و قابلیت ارتقاء تا سطح 2 ، شرایط فعالیت‌های مالی و حضور بیمه دی در مناقصات و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سال 1394 افزایش چشمگیری خواهد داشت.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید