رئیس اداره واگذاری‌های اتکایی غیراجباری بیمۀ‌کوثر اعلام کرد:

افزایش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمۀ‌کوثر

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمۀ‌کوثر به بیش‌ از ۸۱میلیارد تومان در سه ماهه دوم سال‌جاری افزایش یافت.

افزایش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمۀ‌کوثر

به گزارش ریسک نیوز،از روابط‌عمومی و اعلام رئیس اداره واگذاری‌های اتکایی غیراجباری بیمۀ‌کوثر؛ ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت در سه ماهه اول سال‌جاری 59میلیارد تومان و در سه ماهه پایانی سال گذشته 39میلیارد تومان بوده است.

علی شکرنابی با بیان اینکه براساس آیین‌نامۀ 1/55 بیمۀ‌مرکزی حداکثر ظرفیت  نگهداری مجاز مؤسسۀ بیمه از هر ریسک معادل 20درصد مجموع سرمایۀ پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی است، خاطرنشان‌کرد: پذیرش و نگهداری مجموع ریسک‌های شرکت براساس ضوابط مندرج در آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی و با در نظر گرفتن افزایش توانگری مالی شرکت، تعیین شده است.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید