بیمه اتکایی امین در بالاترین رتبه توانگری مالی

شرکت بیمه اتکایی امین با سرمایه ۱۵۵۰ میلیارد ریال و کسب نسبت توانگری مالی ۱۶۳۶ درصد در ۶ ماه سال ۹۴ بالاترین رتبه را از نظر توانگری مالی کسب کرد.

بیمه اتکایی امین در بالاترین رتبه توانگری مالی

به گزارش ریسک نیوز،طبق گزارش‌های ارسالی بیمه مرکزی ایران از توانگری مالی شرکت‌های بیمه بازرگانی، شرکت بیمه اتکایی امین توانگرترین شرکت بیمه در کشور است. نسبت توانگری مالی سال 92 شرکت بیمه اتکایی امین 1509 درصد و همین نسبت در سال93 معادل 1516 درصد بود.

طبق این گزارش با رفع تحریم‌ها علیه صنعت بیمه کشور و شروع واردات و صادرات خدمات بیمه به کشور شرکت بیمه اتکایی امین از ظرفیت‌های خوب ایران برای قبولی اتکایی از بازار خارج است.

اتکایی امین در دوره تحریم که شرکت‌های اتکایی مطرح دنیا با صنعت بیمه کشور همکاری نداشتند توانست نقش پررنگی در پذیرش ریسک‌های بازار داخلی ایفا کند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید