آخرین خبر از سهمیه جدید برای شارژ کارت سوخت گازوئیل

سخنگوی کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی با بیان اینکه مشکلی در اجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش به ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون‌ شهری پیش‌ نیامد گفت:۷۰ درصد ناوگان حمل و نقل برون‌شهری پیمانه دوم سهمیه گازوئیل را دریافت کردند.

آخرین خبر از سهمیه جدید برای شارژ کارت سوخت گازوئیل
به گزارش ریسک نیوز،شهرام آدم نژاد درباره آخرین وضعیت اجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش به ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون‌ شهری گفت: خیلی خوب اجرای این طرح انجام شد و تاکنون مشکلی گزارش نشده است. همه رانندگان حمل و نقل بین‌شهری پیمانه اول سوخت را دریافت کردند و ۷۰ درصد آنها نیز پیمان دوم را گرفتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید