بر اساس تاییدیه بیمه مرکزی

بیمه حافظ رتبه یک توانگری مالی را درسال ۹۴ کسب کرد

بیمه حافظ بر اساس تاییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ا برای دومین سال متوالی رتبه یک توانگری مالی با نسبت ۱۰۵ درصد در سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص داد.

بیمه حافظ رتبه یک توانگری مالی را  درسال ۹۴ کسب کرد

به گزارش ریسک نیوزاز روابط عمومی بیمه حافظ، رتبه توانگری مالی شرکت بیمه حافظ از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا در سطح یک اعلام شد که با توجه به اعمال مدیریت صحیح ریسک، با نسبت توانگری مالی آن شرکت 105 درصد و در سطح یک مورد تایید قرار گرفت.
در متن نامه بیمه مرکزی آمده است: « در اجرای ماده ٦ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، حسب بررسی و کنترل انجام شده ، نسبت به توانگری مالی آن شرکت با نسبت توانگری مالی 105درصد- سطح یک، مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد.»
یادآور می شود بیمه حافظ در سال ١٣٩3 نیز
در بین 24 شرکت حائز رتبه یک توانگری با نسبت 105 درصد شده بود و این برای دومین بار است که این رتبه را از بیمه مرکزی ج.ا.ا دریافت می نماید.
بر این اساس
  کسب این رتبه ثمره مدیریت حرفه ای و توجه به شاخص های مالی و مدیریت صحیح ریسک می باشد که این شرکت سود محوری را به جای پرتفو محوری را سرلوحه سیاست های خود قرار داده و موفقیت های بدست آمده نتیجه این رویکرد بوده است .
این گزارش می افزاید، مبنای محاسبات توانگری، اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی موسسات بیمه ، مفاد آیین نامه ٦٩ و تعیین ریسک هایی که وضعیت مالی آنها را تهدید می کند می باشد.
موسسات بیمه جهت اجرا و ارائه محاسبات مذکور موظفند بر اساس ماده ٦ آیین نامه پس از محاسبه و تایید آن در هیات مدیره همراه با اظهار نظر حسابرس با امضای مدیرعامل شرکت جهت تایید به بیمه مرکزی ارسال نمایند و بیمه مرکزی نیز موظف است پس از بررسی مراتب تایید توانگری را به موسسه بیمه اعلام کند.
گفتنی است، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی برابر ١٠٠درصد و بیشتر هستند، در سطح یک، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بیش از ٧٠ وکمتر از ١٠٠درصد هستند، در سطح دو ، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بیش از ٥٠ و کمتر از ٧٠درصد می باشند، در سطح سه و موسسات گروه سطح چهار دارای نسبت توانگری مالی بیش از ١٠و کمتر از ٥٠درصد می باشند و در صورتی که نسبت توانگری مالی موسسه بیمه ای کمتر از ١٠ باشد در سطح پنجم قرار می گیرد.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید