برای مدت ۲ سال

حسینی، رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران شد

در جلسه امروز شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، سید عباس حسینی مدیر عامل بیمه ایران برای مدت ۲ سال به عنوان رئیس شورای عمومی منصوب شد.

حسینی، رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران شد

به گزارش ریسک نیوزاز روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، جلسه شورای عمومی با حضور مدیران عامل شرکت های بیمه و معاون نظارت بیمه مرکزی امروزبرگزار شد.

در این جلسه باتفاق آرا ، عباس حسینی مدیرعامل بیمه ایران و سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی به ترتیب به عنوان رئیس و منشی شورای عمومی سندیکای بیمه گران برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

همچنین حسینی با تاکید بر اتحاد استراتژیک گفت: ما باید کمک کنیم تا بیمه ایران در کنار سایر شرکت های بیمه در خدمت صنعت بیمه باشد.

وی افزود: سندیکای بیمه گران ایران ، محلی است برای هم فکری در خصوص فرهنگ بیمه و راهکارهای توسعه بیمه ، تا بتوانیم فارغ از هویت های سازمانی خود، با بهره گیری از خرد جمعی و همدلی مسائل اساسی صنعت بیمه را پیگیری کنیم.

در پایان، علی اکبر اولیا دبیر کل سندیکای بیمه گران، ضمن تبریک به رئیس و منشی جدید شورای عمومی خواهان همکاری شرکت های بیمه در همایش و کنفراس های مرتبط با صنعت بیمه شد.

وی از چهارمین کنفراس حوادث جاده ای، سومین کنفراس ملی مدیریت بحران و بیست و دومین همایش بیمه و توسعه به عنوان موقعیت های مناسب برای حضور صنعت بیمه نام برد و گفت: باید با هم فکری و اتحاد بهترین بهره را از فرصت های موجود برای معرفی قابلیت های صنعت بیمه ببریم.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید