تشریح آخرین وضعیت پرداخت خسارت زیاندیدگان توسعه از زبان معاونت نظارتی

موانع حقوقی املاک بیمه توسعه ایفای تعهداتش را با مشکل روبرو کرد

تاکنون ۱۴ ملک شناسایی، ۱۱ مورد از این اموال ارزش‌گذاری و برای ۸ مورد مبایعه‌نامه تنظیم شده است و ۴ مورد نیز به نام بیمه ایران سند قطعی خورده است و بیمه ایران هم ما به ازای این اموال در حال پرداخت خسارت است.

موانع حقوقی املاک بیمه توسعه ایفای تعهداتش را با مشکل روبرو کرد

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی بیمه مرکزی، معاون نظارت بیمه مرکزی بخشی از فعالیت های این حوزه از جمله آخرین وضعیت پرداخت خسارت زیاندیدگان بیمه توسعه را تشریح کرد.


حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت زیاندیدگان بیمه توسعه و فرآیند شناسایی و ارزیابی اموال بیمه توسعه گفت: بخش عمده‌ای از اموال این شرکت در دادگاه‌ها و دادسراهای سراسر کشور توقیف شد که به همین دلیل فرآیند رفع توقیف، رسیدگی و انتقال آن اموال به کُندی انجام می‌شود اما در هر حال با پیگیری های بازپرس محترم پروندة بیمه توسعه و همکاری قوه قضائیه این فرآیند در حال انجام است.


معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: تاکنون ۱۴ ملک شناسایی، ۱۱ مورد از این اموال ارزش‌گذاری و برای ۸ مورد مبایعه‌نامه تنظیم شده است و ۴ مورد نیز به نام بیمه ایران سند قطعی خورده است و بیمه ایران هم ما به ازای این اموال در حال پرداخت خسارت است.


به گفته این مقام مسئول در بیمه مرکزی، ارزش اموالی که به بیمه ایران منتقل شده، حدود۱۴۰ میلیارد تومان است ضمن آنکه پیش از این، بیمه مرکزی ۲۰۰ میلیارد تومان از سهمیه اتکایی اجباری رشته های بیمه اتومبیل شرکت را در اختیار بیمه ایران قرار داده بود اما برآوردها حاکی از آن است که همچنان ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر از تعهدات این شرکت به بیمه‌گذاران و زیاندیدگان باقی است.


میرزایی در عین حال تصریح کرد: تاریخ دقیقی برای تسویه و پرداخت خسارت زیاندیدگان بیمه توسعه نمی توان  مشخص کرد و تنها می توان  اطمینان داد که این موضوع در حال پیگیری است.


معاون نظارت بیمه مرکزی در مورد انتشار اخباری مبنی بر شناسایی داراییِ بزرگ و ارزشمند بیمه توسعه که جوابگوی کل تعهدات این شرکت به بیمه گذاران باشد نیز گفت: سهامدار بیمه توسعه املاک مختلفی را معرفی کرده بود که در فرآیند انتقال به بیمه ایران به جهت صدور احکامی توسط دادگاهها دچار مشکل شده‌اند؛ این ملک هم اگرچه دارای ارزش بسیار بالایی بود اما به خاطر داشتن موانع حقوقی بسیار، انتقال سه دانگ آن از دستور کار خارج شد.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید