نظر مردم روسیه در مورد سردار سلیمانی

سردار قاسم سلیمانی همچنان که در ایران یک قهرمان است پس از نجات خلبان روس در روسیه هم به یک قهرمان تبدیل شده است.

نظر مردم روسیه در مورد سردار سلیمانی

به گزارش ریسک نیوز،مردم روسیه با ایجاد هشتکی به عنوان "به این قهرمان تعظیم کنید" از فداکاری او برای نجات خلبان روسی تقدیر کرده اند.

این موضوع را اولین بار حسن شمشادی در اینستاگرامش منتشر کرده است.

photo_2015-12-04_11-28-11

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید