وزیر اقتصاد در بیست و دومین همایش بیمه و توسعه؛

قول مجدد وزیر اقتصاد به حذف مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه / بیمه ایران در جایگاه واقعی خود نیست

ما منکر فعالیت های وزارت بهداشت و نیروی انتظامی نیستیم اما این منابع نباید از طریق عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه دریافت شود./سال گذشته نیز قول دادیم که مالیات بر ارزش افزوده حذف شود که البته در لایحه مالیاتی جدید گنجانده شده است و مطمین هستیم که با تصویب این لایحه و حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه در مسیر توسعه حرکت خواهیم کرد.

قول مجدد وزیر اقتصاد به حذف مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه / بیمه ایران در جایگاه واقعی خود نیست

به گزارش ریسک نیوز،علی طیب نیا ، وزیر امور اقتصاد و دارایی در بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بیمه و توسعه ضمن اشاره به چالش های موجود در صنعت بیمه و وضعیت بازار بیمه در کشور های توسعه یافته گفت : از مشکلات و چالش های اساسی که در صنعت بیمه وجود دارد تحمیل عوارض پرداختی و مالیات بر ارزش افزوده است .

وی با بیان اینکه صنعت بیمه تسهیل کننده مناسبت های اقتصادی محسوب می شود ، اذعان داشت :در سایر کشور های توسعه یافته جهان ترجیحات و حتی تخفیفاتی را برای  صنعت بیمه در نظر می گیرند اما متاسفانه در ایران نه تنها از صنعت بیمه مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود بلکه عوارض متعددی را نیز بر ان تحمیل می کنند.

طیب نیا عنوان کرد : 40 درصد فروش حق بیمه های صادره تحت عنوان عوارض پرداخت می شودکه خودبخود افزایش قیمت ها را برای مصرف کننده نهایی به دنبال خواهد داشت که در این راستا باید به صورت جدی در جهت حذف عوارض گام بر داریم .

به گفته وی ما منکر فعالیت های وزارت بهداشت و نیروی انتظامی نیستیم اما این منابع نباید از طریق عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه دریافت شود.

وی اذعان داشت : سال گذشته نیز قول دادیم که مالیات بر ارزش افزوده حذف شود که البته در لایحه مالیاتی جدید گنجانده شده است و مطمین هستیم که با تصویب این لایحه و حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه در مسیر توسعه حرکت خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد : تلاش می کنیم سایر عوارض نیز یعنی عوارض پرداختی به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی نیز در آینده نزدیک حذف شود.

وی همچنین در بر شمردن سایر چالش های صنعت بیمه به چالش گذار از وضعیت انحصاری و به رقابتی اشاره کرد و اظهار داشت :اگر چه با خصوصی سازی و ورود شرکتهای جدید صنعت بیمه دچار تحول گردید اما همچنان با یک بازار رقابتی فاصله داریم.

به گفته طیب نیا نهاد ناظر باید به وظایف حاکمیتی بپردازد که ازین حیث با وضعیت مطلوب فاصله داریم و بیمه مرکزی باید از فعالیت های تصدی گری فاصله بگیرد و خود را بر نظارت متمرکز کند.

وی در ادامه با اشاره به نقش بیمه ایران در صنعت بیمه بر این نکته تاکید کرد و گفت : بیمه دولتی ایران سهم بالایی از بازار بیمه را دارد هنوز نتوانسته درجایگاه واقعی خود قرار گیرد.

به گفته وی از ابتدا قرار بود بیمه ایران در حیطه ای وارد عمل شود که برای بخش خصوصی جذابیت ندارد و یا توانایی ورود به این بخش را ندارد.

وی تصریح کرد : بیمه ایران نباید با بیمه های خصوصی رقابت کند بلکه باید وارد خلق محصولات نواورانه شود .

وی با بیان اینکه بنگاههای خصوصی بیمه ای نیز به لحاظ مالی و سرمایه های انسانی با وضعیت مطلوب فاصله دارد عنوان کرد: اصلاحات در سه رکن مقام ناظر ، بیمه دولتی ایران و بیمه های خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد .

 

طیب نیا توسعه اندک بیمه های زندگی را چالش دیگر صنعت بیمه دانست و گفت: در جهان 40 الی 60 درصد پرتفوی را تشکیل می دهد که شکاف بزرگی با ایران دارد که البته عامل اصلی آن تورم بالا طی سالها گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدایی دی ماه تورم تک رقمی میشود و شاخصCPiنیز تک رقمی می گردد ، اظهار داشت:با این شرایط ، توسعه بیمه های زندگی بدون شک روبه رشد خواهد بود.

مشارکت محدود در سطح بین المللی هست و در آینده بسیار نزدیک تحریم ها و محدودیت ها حذف میشود.

 

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید