مسوول فرهنگ سازی در صنعت بیمه کیست؟/ هادی اویار حسین

مسوول فرهنگ سازی در صنعت بیمه کیست؟/ هادی اویار حسین

چه کسی مسوول فرهنگ‌سازی بیمه است؟ این بحثی دنباله دارطی 80 سال گذشته است و هنوز هم باورمان بر این است که فرهنگ‌سازی نشده است. خب این فرهنگ‌سازی را چه کسی باید می‌کرد؟ آموزش و پرورش، بیمه مرکزی، هیات وزیران یا رسانه‌ها؟ اما به نظرم ما شرکت‌های بیمه باید فرهنگ‌سازی می‌کردیم. مجموعه‌ای از مولفه‌های صنعت بیمه این فرهنگ‌سازی را ایجاد می‌کند. یکی از مولفه‌هایش این است که این ذهنیت در جامعه ما هست که حق بیمه پول اجباری است که آخرش چیزی نصیب ما نمی‌شود. این آرامش، اعتماد و اطمینان را هنوز نتوانستیم به مردم هدیه دهیم. زلزله می‌آید 4 روز بیمه نامه زلزله فروش می‌رود بعد همه فراموش می‌کنند.


یک واقعیت‌هایی را باید بپذیریم، بحث فرهنگ‌سازی یک شبه و دو شبه نیست. برخلاف آن چیزی که فکر می‌کنیم فرهنگ یک جامعه را کوتاه مدت نمی‌شود درست کرد ولی چیزی که مسلم است این که هیچ متولی هم برایش تعریف نشده است. ما شرکت‌های بیمه اگر می‌گوییم عملکرد ما فرهنگ می‌سازد متاسفانه در برخی شرکت‌ها عملکردها ضد فرهنگ است. وقتی مردم می‌پرسند اگر امروز از شما بیمه عمربخرم از کجا معلوم تا 4 سال دیگر باشید؟ یعنی عملکرد ما ضد فرهنگ شده است. یک نکته بسیار ظریفی وجود دارد، ما برنامه مشخص و مدونی برای صنعت بیمه کشور نداریم. باور داشته باشید که این تعریف‌هایی که روی کاغذ می‌‌آوریم اصلا کجا هستند که ما ارزیابی کنیم و ببینیم این چیزهایی که روی کاغذ آوردیم تا چه‌اندازه عملی شده است. آیا از آن مسیر منحرف شده است یا در همان مسیر می‌رود. بله گفته شده که چشم انداز 2020 قرار است اتفاقاتی بیفتد ولی می‌بینید که مولفه‌هایش اصلا وجود ندارد.  واقعیت این است که تمام آن چشم اندازهایی که ما برای خودمان می‌بینیم در مسیر هیچ کدامشان درست حرکت نکردیم و قوانین ما به گونه‌ای نیستند که با آن سرعتی که انتظار می‌رود، بتوانیم به مقصد برسیم.

هادی اویارحسین
مدیرعامل بیمه پارسیان

منبع:دنیای اقتصاد

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید