بر اساس اعلام بیمه مرکزی؛

توانگری مالی بیمه دی به سطح سه افزایش یافت

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای ارتقای سطح توانگری بیمه دی را از سطح ۴ به سطح ۳ اعلام نمود.

توانگری مالی بیمه دی به سطح سه افزایش یافت

به گزارش ریسک نیوزبه نقل از روابط عمومی بیمه دی ؛ بر اساس نامه شماره 50681/402/94 مورخ 6/10/94 بیمه مرکزی حسب بررسی و کنترل انجام شده و پس از اعمال اثرات تجزیه سنی مطالبات در محاسبات، نسبت توانگری مالی بیمه دی برای دوره شش ماهه اول سال 94 به سطح 3 ارتقاء پیدا نمود.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید