براساس نامه بیمه مرکزی به اعضا هیات مدیره بیمه تعاون؛

انتصاب سرپرست جدید بیمه تعاون غیر قانونی اعلام شد /مهلت پنج روزه بیمه مرکزی به بیمه تعاون +تصویر نامه

درصورت عدم اقدام لازم درموعد مقرر، درخصوص صلاحیت تمامی اعضای هیات مدیره شرکت تجدید نظر خواهدشد./ انتصاب امید گلزاری به عنوان فرد جایگزین مدیرعامل مشمول هیچیک از سمت های مذکور در بند ۳ ماده یک آیین نامه شماره ۹۰ نبوده، بنابراین انتصاب نامبرده مورد تایید بیمه مرکزی نیست .

انتصاب سرپرست جدید بیمه تعاون غیر قانونی اعلام شد /مهلت پنج روزه بیمه مرکزی به بیمه تعاون +تصویر نامه
به گزارش ریسک نیوز،معاون نظارت بیمه مرکزی درنامه ای رسمی،به اعضای  هیات مدیره شرکت بیمه تعاون،اعلام داشته است که مصوبات مورخ 10.9.94 و همچنین 15.9.94 هیات مدیره این شرکت ازنظر شکلی و محتوایی واجد اشکالات قانونی بوده وبا یکدیگر متناقض و متعارض هستند و قابلیت  تایید ندارند.

چندی پیش، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تعاون اعلام داشت: درجلسه اخیرهیات مدیره، امیدالاسلام جمال گلزاری به سمت سرپرست این شرکت بیمه ای منصوب شده است.


محمدرضا نظام آبادی افزود : تصمیم عزل مدیرعامل شرکت بیمه تعاون درهیات مدیره ثبت شده و عزل حبیب محمدی مصوبه هیأت مدیره تاریخ 10 آذر ماه 94 بود که با آن موافقت شده است.


این عضو هیئت مدیره بیمه تعاون با اشاره به عزل مدیرعامل بیمه تعاون گفت: از این پس مطابق ماده ۴۳ اساسنامه، مدیریت بیمه تعاون بر عهده هئیت مدیره است.

با این حال،حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی،دراین نامه که نسخه ای ازآن دراختیارخبرنگار «نسیم آنلاین» قرار گرفته،آورده است که علاوه بر اشکالات و تناقضات فوق الذکر،درخصوص انتصاب "امید گلزاری" به عنوان فرد جایگزین مدیرعامل، مشمول هیچیک ازسمت های مذکوردربند  3 ماده یک آیین نامه شماره 90 نبوده و مغایر مفاد آیین نامه مذکور است، بنابراین انتصاب  نامبرده مورد تایید بیمه مرکزی نیست.


وی،تاکید کرده،با توجه به اینکه اعتبارو حقوق سهامداران و بیمه گذاران شرکت بیمه تعاون درمعرض تهدید قرارگرفته است لذا درصورت عدم اقدام لازم درموعد مقرر و تداوم اختلافات،بیمه مرکزی درخصوص صلاحیت تمامی اعضای هیات مدیره شرکت تجدید نظر خواهد کرد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید