از هشدارهای رییس کل در خصوص عدم محاسبات دقیق در بیمه های عمر تا نامه هیات نظارت/ پایان مهلت اصلاح جداول عمر

مدیران در صورت عدم تطابق جداول ضمیمه بیمه نامه های عمر و ذخیره دار آن شرکت با مفاد مندرج در مصوبه، دستور اقدامات اصلاحی لازم در سیستم نرم افزاری صدور آن شرکت را در اسرع وقت اعمال و نتیجه راتا تاریخ ۲۰ دی به بیمه مرکزی ارسال کنند.

از هشدارهای رییس کل در خصوص عدم محاسبات دقیق در بیمه های عمر تا نامه هیات نظارت/ پایان مهلت اصلاح جداول عمر

به گزارش ریسک نیوز  رییس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران شرکت بیمه پارسیان نسبت به عدم محاسبات دقیق در خصوص بیمه نامه های عمر هشدار داد و تاکید کرد با رویه فعلی مشخص نیست که در زمان بازپرداخت تعهدات این بیمه نامه های عمر لطمه ای به شرکت وارد می شود یا خیر و این تعهدات را چگونه و چه کسی باید بپردازد؟
رییس کل همچنین تصریح کرد: اکنون بدرستی نمی دانیم کدام شرکت مبنای محاسباتی درستی دارد؟ و جداولی که ارائه می دهد تا چه حد هم برای مشتری منصفانه و عادلانه است و هم برای شرکت و این بحث دو وجه دارد و نمی‌بایست در آینده از سرمایه سهامداران خود تعهدات را پرداخت نماید.

بر اساس این گزارش در حالیکه رییس کل بر ارایه جداول بر مبنای محاسباتی صحیح اشاره دارد ،معاون نظارت بیمه مرکزی نیزدر نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه باردیگر شرکت ها را نسبت به رعایت موازین آیین نامه 68 مکلف کرد و تاکید داشته ،در صورتی که نسبت به رعایت مفاد قانونی اقدام نشود، طبق موازین و مقررات اقدام خواهد شد .

بیمه مرکزی بنابر مصوبه 29 آذرماه سال جاری هیات عامل بیمه مرکزی و در نامه ای  به مدیران عامل شرکت های بیمه اعلام کرد،  درج هرگونه توضیحات مغایر مفاد آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری (مصوب شورای عالی بیمه )در بیمه نامه و جداول ضمیمه بیمه های تسلیمی به بیمه گذاران بیمه های عمر و ذخیره دار در خصوص نرخ سود فنی علی الحساب(تضمینی) مورد استفاده در محاسبه ارزش بازخریدی و ذخیره ریاضی و همچنین طراحی و درج ستون های ارزش بازخریدی و ذخیره ریاضی بیمه نامه های عمر ذخیره داربا نرخ های پیش بینی بالاتر از نرخ های سودفنی مصوب شورای عالی بیمه در جداول ضمیمه بیمه نامه ها به استناد ماده 3 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها (آیین نامه شماره 71 مصوب شورای عالی بیمه) ممنوع است .


همچنین  در ادامه این نامه  بر لزوم ضمیمه نمودن جداول بازخریدی موضوع تبصره ماده 15 آیین نامه شماره 68 و رعایت بند ب ماده 3 آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری تاکید شده است و امده که مقتضی است مدیران در صورت عدم تطابق جداول ضمیمه بیمه نامه های عمر و ذخیره دار آن شرکت با مفاد مندرج در مصوبه مذکور، دستور اقدامات اصلاحی لازم در سیستم نرم افزاری صدور آن شرکت را در اسرع وقت اعمال و نتیجه راتا تاریخ 20 دی به بیمه مرکزی ارسال کنند.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید