برخورد قضایی با خاطیان قطع درختان کاخ سعدآباد

معاون خدمات شهری شهردار تهران با تایید قطع درخت در کاخ سعدآباد گفت: با متخلفان برخورد قانونی شد.

برخورد قضایی با خاطیان قطع درختان کاخ سعدآباد

به گزارش ریسک نیوز،مجتبی عبداللهی در خصوص قطع درختان سعدآباد گفت:  موضوع قطع درختان کاخ سعدآباد از داخل این مجموعه به ما گزارش داده شد و ما تیم بازرسی خود را به محل اعزام کردیم.

وی افزود: پس از سرکشی ها مشخص شد حدود چند چنار خشک شده و حدود ۱۴ درخت اَرار در محدوده فضای سبز کاخ سعدآباد قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، معاون خدمات شهری شهردار تهران در گفت و گو با مهر با اشاره به برخورد قاطع مدیریت شهری با متخلفان توضیح داد: با متخلفان بر اساس ماده ۴ برخورد کرده و این پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد. همچنین کاشت ۲ برابر تعداد درختان قطع شده نیز بخش دیگری از جریمه خاطیان است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید