بیمه ایران در قزوین ۳۲۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

مدیر کل بیمه ایران استان قزوین، از پرداخت ۳۲۰میلیارد و ۴۳۹میلیون و ۷۶۹هزار ریال خسارت در ۹ماهه امسال برای ۳۹هزار و ۲۷۴فقره بیمه نامه در استان خبر داد.

 بیمه ایران در قزوین ۳۲۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از مهر، حسین ملکی راعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۹۲ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۶۱۹ هزار ریال برای ۴۰ هزار و ۲۸۹ فقره بیمه نامه بوده است که از رشد ۱۰ درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: مبلغ حق بیمه های صادره در رشته های آتش سوزی، باربری، بدنه اتومبیل، شخص ثالث، سرنشین، تمام خطر، مسئولیت، عمر، حوادث، درمانی، عمر و حوادث کارکنان دولت در این مدت ۶۱۴ میلیارد و ۲۸۵ میلیون و ۹۹۹ هزار ریال برای ۱۱۷ هزار و ۳۱۴ بیمه نامه بوده است.

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین خاطرنشان کرد: این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵۵۷ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۱۹۴ هزار ریال برای ۱۱۳ هزار و ۸۴۱ فقره بیمه نامه بوده است.

ملکی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت پرداختی به بیمه گزاران را بیمه نامه شخص ثالث با ۱۱۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون و ۶۴۳ هزار ریال برای ۲ هزار و ۲۸۳ بیمه نامه به خود اختصاص داده است اظهار داشت: این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۱۷ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۲۸۹ هزار ریال برای ۲ هزار و ۵۳۹ فقره بیمه نامه بوده است.

وی سهم حق بیمه ثالث از کل پرتفوی را ۴۲ درصد و ضریب نهایی خسارت با احتساب کلیه هزینه های بیمه گری را ۶۸ درصد اعلام کرد.

ملکی، همچنین حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران شخص ثالث در ۹ ماهه امسال را ۲۲۴ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و ۸۹۲ هزار ریال برای ۴۸ هزار و ۸۹۵ فقره بیمه نامه عنوان کرد و گفت : این رقم در مدت مشابه سال قبل خود به ترتیب ۲۷۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون و ۸۳۹ هزار ریال برای ۴۶ هزار و ۱۰۲ فقره بیمه نامه بوده است.

وی در ادامه به تفکیک خسارتهای پرداختی برای رشته های مختلف بیمه ای پرداخت و افزود:از مجموع خسارتهای پرداختی ، دو میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۹۸۱ هزار ریال مربوط به آتش سوزی،۹۵۷ میلیون و ۲۶۱ هزار ریال باربری،۲۰ میلیارد و ۳۹۲ میلیون و ۲۷۳ هزار ریال بدنه اتومبیل،۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون و ۸۴۹ هزار ریال مازاد «مالی+دیه» بوده است.

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین، پرداخت ۱۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال برای بیمه سرنشین، ۸ میلیون و ۲۰۴ هزار ریال بیمه تمام خطر،۱۳ میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۴۰۵ هزار ریال بیمه مسئولیت،۹ میلیارد و ۶۳۲ میلیون و ۵۴۵ هزار ریال بیمه عمر، ۱۰۵ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال بیمه حوادث،۱۴۱ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۷۰۳ هزار ریال بیمه درمانی را از دیگر خسارتهای پرداختی به بیمه شدگان اعلام کرد.

استان قزوین دارای ۱۰۲ نمایندگی فعال است که از این تعداد ۴ شرکت خدمات بیمه ای و ۶ کارگزاری است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید