دستور بیمه مرکزی برای جمع آوری بیلبوردهای فریبنده

در پی بخشنامه بیمه مرکزی برای حذف ستون های پیش بینی سود بیش از نرخ مصوب در بیمه نامه های عمر، دستور جمع آوری بیلبوردهای برخی شرکت های بیمه صادر شده است.

دستور بیمه مرکزی برای جمع آوری بیلبوردهای فریبنده

به گزارش ریسک نیوز،بیمه مرکزی پیش از این به شرکت های بیمه ابلاغ کرد که ستون های پیش بینی نرخ سود بیش از ۱۸ درصد در ۵ سال اول و ۱۵ درصد در سال های بعد را از بیمه نامه های عمر حذف کنند.

با این وجود برخی شرکت های بیمه در تبلیغات خود از اعداد بیش از این خبر می دادند.

در این زمینه حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد : نهاد ناظر به صورت جدی اعمال این بخشنامه را در شرکت های بیمه پیگیری می کند.

وی گفت: برخی تبلیغات در این زمینه جنبه فریبکارانه گرفته بود و به بیمه گزاران وعده های غیرواقعی می داد، به همین دلیل برخی شرکت ها که در بیلیوردهای تبلیغاتی خود به نرخ های بیش از عدد مصوب اشاره می کردند از سوی بیمه مرکزی تذکر گرفته اند.

میرزایی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی به این شرکت ها اعلام کرده که در اسرع وقت بیلبوردهای خود با این مضمون را جمع آوری کنند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید