از سوی دبیر کارگروه

برنامه های شش گانه کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی اعلام شد

اولین جلسه کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران ایران با حضور اعضای کارگروه تشکیل گردید و برنامه های سال ۱۳۹۵ و مشکلات جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 برنامه های شش گانه کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی اعلام شد

به گزارش ریسک نیوز،عباس رنجبرکلهرودی دبیرکارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی با اعلام خبر فوق اظهار داشت  : در اولین جلسه کارگروه  که با شرکت نمایندگان شرکت های بیمه داخلی تشکیل گردید ؛ ابتدا گزارشی از عملکرد سال 1394 کارگروه و کمیته های فرعی و همچنین کارهای ناتمام سنوات گذشته ارائه شد و سپس برنامه های پیشنهادی و مشکلات جاری مطرح گردید و موارد زیر با توجه به اهمیت آن در اولویت کاری کار گروه  قرارگرفت:

1-بررسی اثر کاهش سود بانکی بر بیمه های عمر و سرمایه گذاری  

2-  بررسی و ارائه راهکار جهت تدوین آیین نامه اجرایی نحوه تسهیم سود مشارکت درمنافع بیمه های زندگی و همچنین معاینات پزشکی بیمه های زندگی و سایر  بندهای آیین نامه 68

3- بررسی در باره شرایط اجرای آیین نامه 54 شورای عالی بیمه

4-بررسی در باره ورود شرکت های خارجی به بازار بیمه های زندگی  و نحوه همکاری با آنها

5- بررسی در باره انتشار بولتن تخصصی ویژه در باره بیمه زندگی بصورت اختصاصی و یا با همکاری سایر کارگروه ها

6- پیگیری در مورد  تصویب نهایی آیین نامه بیمه های مستمری و شرایط عمومی بیمه های زندگی.

       رنجبر کلهرودی افزود : بدلیل کاهش سود بانکی در سال گذشته و برنامه بانک ها برای کاهش مجدد  سود ، بررسی اثر کاهش سود بانکی بر بیمه های عمر و سرمایه گذاری بعنوان اولین و مهمترین اولویت کاری کارگروه تعیین گردید و مقرر شد که کمیته ای مرکب از نمایندگان شرکت های بیمه آسیا ، دانا و تجارت نو  در این باره مطالعه و نتیجه را  جهت تصمیات بعدی به کارگروه گزارش نمایند .

      دبیر کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی در پایان  ضمن  با اهمیت شمردن  بیمه های زندگی در زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشور  ، از همه ی صاحبنظران ، اندیشمندان ، نمایندگان و دست اندرکاران بیمه های زندگی  درخواست نمود که با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ، موجبات توسعه هرچه بیشتر بیمه های زندگی را در کشور فراهم سازند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید