بانک های رفاه و صادرات تفاهم نامه همکاری امضا کردند

در راستای ایجاد هم افزایی و کمک به بخش تولید و اشتغال جامعه و با توجه به شرایط حساس کشور و به منظور گسترش سطح همکاری های فی ما بین، بانک های رفاه کارگران و صادرات ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

بانک های رفاه و صادرات تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بانک رفاه این تفاهم نامه که به امضای محمد رضا نظری مدیر عامل بانک رفاه کارگران و محمد رضا پیشرو مدیر عامل بانک صادرات ایران رسید، به منظور تحقق اهداف زیر منعقد شده است:
1- امکان تامین مالی طرح ها و پروژه های بزرگ در قالب تسهیلات و تعهدات کلان که بالاتر از سقف مقرر بانک ها است و با توجه به نرخ کفایت سرمایه بانک ها امکان تخصیص آن از سوی یک بانک میسر نیست.
2- کمک به بخش تولید و اشتغال جامعه
3- ایجاد و سامان دهی امور مربوط به تسهیلات سندیکایی
4- مشارکت در تامین مالی پروژه ها و طرح های سنگین صنعت نفت و گاز و سایر طرح ها به صورت سندیکایی
5- سرمایه گذاری ریالی و ارزی مشترک در طرح ها و پروژه های کوتاه مدت و میان مدت
6- حمایت و اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در صنعت بانکداری

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید