بانک‌ها در فروردین ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین‌ماه سال جاری مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال و معادل ۶۸.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۲.۳ درصد افزایش داشته است.

بانک‌ها در فروردین ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری معادل 46.0 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 31.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 146.4 هزار میلیارد ریال) است.

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 212 هزار و 600 میلیارد ریال است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ 85 هزار و 800 میلیارد ریال (معادل 67.7 درصد) افزایش داشته است.

جدول در پیوند زیر بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی فروردین ماه سال 1395 است. ملاحظه می‌شود از 53 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 86.6 درصد آن (مبلغ 46.0 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است این موضوع بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی فروردین ماه سال 1395

همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید