توضیحاتی در خصوص چک برگشتی بیمه ایران

توضیحات احسانی طلب مدیر استان البرز بیمه ایران، درباره این چک در اختیار رسانه ها قرار داده شده، و علت چرایی برگشت چک در آن روز و وصول آن را در روز بعد و نحوه نقل و انتقال مالی توضیح داده شد.

توضیحاتی در خصوص چک برگشتی بیمه ایران

به گزارش ریسک نیوز،روز گذشته (26 خرداد)، تصویری از یک چک در فضای مجازی منتشر شد که برای شرکت بیمه ایران، حواشی را ایجاد کرد. ظاهرا چکی به مبلغ دو میلیون و 896 هزار تومان بابت خسارت بدنه اتومبیل صادر شده و به علت عدم موجودی حساب شرکت، برگشت خورده است.

 

توضیحات احسانی طلب مدیر استان البرز بیمه ایران، درباره این چک در اختیار رسانه ها  قرار داده شده، و علت چرایی برگشت چک در آن روز و وصول آن را در روز بعد و نحوه نقل و انتقال مالی به صورت مشخص توضیح داده شده است که در ادامه می آید:

 

«بیمه ایران استان البرز روزانه بیش از سه میلیارد ریال چک صادر می کند؛ بیشترین حجم چک های صادره در شعبه خسارت اتومبیل گوهر دشت است و بخاطر حداکثر بهره برداری از سود بانکی روزانه حساب مربوطه شارژ و سه میلیارد به آن واریز می شود.

در ساعت 13:44 روز 25 خرداد 95 که قاعدتا باید بانک تعطیل باشد چک فوق و یک چک ملیونی دیگری به بانک می رود و ته مانده حساب در آخرین ساعت اداری با کسری مواجه می شود. ولی فردای آنروز این چک وصول شده است.

برای استانی که در سال 130 میلیارد تومان خسارت جانی و مالی و دیه و خسارت درمان 40000 بیمه شده و کارمزد 370 نماینده را می پردازد از این اتفاقات نادر گریزی نیست. می توان همه نقدینگی را به حساب جاری ریخت و از این نگرانی ها نداشت ولی از سود بانکی بی بهره بود.

انتشار این چک در فضای مجازی برای عقده گشایی است وگرنه توانگری مالی بیمه ایران به اندازه شکوه و جلال دماوند است.»

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید