کاهش نرخ سود به نفع بیمه های عمر است

مدیران شرکت های بیمه باید حواسشان را جمع کنند که در شرایطی که سود بانکی کاهش پیدا کرده، سپرده گذاری کمتری در بانک ها داشته باشند.

کاهش نرخ سود به نفع بیمه های عمر است

به گزارش ریسک نیوزاز  اخبار پولی مالی ، غدیر مهدوی- کارشناس بیمه و استاد دانشگاه  در بررسی تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بیمه های عمر به خبرنگار ما گفت: این مسئله در کوتاه مدت می تواند اثر مثبت و مطلوبی داشته باشد.

مهدوی ادامه داد: با کاهش نرخ سود بانکی، به طور قطع مردم استقبال بیشتری از بیمه های عمر می کنند و به جای سرمایه گذاری در بانک ها به دلیل مزیت بیشتر بیمه های عمر به سوی آن ها سوق پیدا می کنند.

وی در رابطه با مزایای بیمه های عمر به نسبت سپرده گذاری در بانک ها اظهار داشت: از طرفی مردم با خرید یک بیمه نامه دارایی های کوچک خود را در هر ماه ذخیره و سرمایه خوبی را کسب می کنند که در این راستا ریسک مرگ، حوادث و غیره آن ها تحت پوشش قرار می گیرد، و از طرف دیگر برای آینده خود نیز انباشت سرمایه خواهند داشت که این امور به طور طبیعی مردم را به خرید بیمه های عمر تشویق می کند.

مهدوی با بیان اینکه در میان مدت و بلندمدت اگر با کاهش نرخ بهره بانکی، نرخ ذخیره ریاضی در بیمه های عمر کم شود؛ متناسب با آن انگیزه مردم برای خرید آن ها کاهش پیدا می کند؛ اذعان داشت: البته بیمه های عمر نرخ سود مربوط به انباشت سرمایه های مردم و یا ذخیره ریاضی را در کوتاه مدت کم نمی کنند و عمدتا این امر بعد از سپری شدن حداقل 6 ماه تا یک سال صورت می گیرد که در این مدت، به طور قطع مردم انگیزه کافی برای خرید بیمه های عمر را خواهند داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی تا چه اندازه بر توانگری مالی شرکت های بیمه اثر خواهد گذاشت؛ عنوان کرد: این مسئله یک نکته قابل تامل است؛ مدیران شرکت های بیمه باید حواسشان را جمع کنند که در شرایطی که سود بانکی کاهش پیدا کرده، سپرده گذاری کمتری در بانک ها داشته باشند واز دیگر روش های مطرح شده در قانون بهره ببرند. البته این موضوع در میان مدت اثرگذار خواهد بود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر نرخ بهره بانکی از نرخ سود پروژه ها و یا به عنوان مثال نرخ سود انتظاری در بازار بورس و یا بازار سهام کمتر باشد؛ لازم است مدیران شرکت های بیمه سپرده گذاری کمتری در بانک ها داشته باشند و به این موضوعبه عنوان  یک اصل مهم و جدی توجه کافی نشان دهند. البته به مدیران بیمه ای نیز آزادی عمل داده شده و این گونه نیست که آن ها مجبور به سرمایه گذاری تا میزان مشخصی باشند.

مهدوی تصریح کرد: لازم است با کاهش نرخ سود بانکی، شرکت های بیمه نیز میزان سرمایه گذاری خود را در بانک ها کاهش دهند تا این مسئله به درستی مدریت شود.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید