رویکرد جدید نظارت بیمه در انگلستان

در ۱۱ مارس، سازمان تنظیم مقررات احتیاطی انگلستان رویکرد این سازمان را برای نظارت بر بیمه اعلام نمود که عمدتاً به اجرای نظام توانگری مالی ۲ که از ۱ ژانویه ۲۰۱۶ آغاز شده است، مربوط می‌شود. رویکرد این سازمان به نظارت بر بانکداری نیز بروزرسانی شده است.

رویکرد جدید نظارت بیمه در انگلستان

به گزارش ریسک نیوز،این رویکرد توسط بانک انگلستان و سازمان خدمات مالی (FSA) برای سازمان تنظیم مقررات احتیاطی و نهاد نظارت بر رفتار در بازار (FCA) تهیه شده است. این سند، رویکرد نظارت را مشخص و رسیدگی به پیشنهادات را آسان می‌نماید.

هر دو سازمان تنظیم مقررات احتیاطی و نهاد نظارت بر رفتار در بازار، در نظر دارند تا رویکردهایی مبتنی بر قضاوت و رو به آینده داشته باشند و بر الگوهای کسب و کار شرکت‌ها و ریسک‌های بالقوه در فعالیت‌های آنان که ثبات مالی و مشتریان را تحت الشعاع قرار می‌دهد، تأکید دارند. بیمه‌گران باید رویکردهای جدید تنظیم‌کنندگان نسبت به نظارت و اثرات آن بر فعالیت‌های کسب و کار و محصولات و نیز مدیریت ریسک و تبعیت از قانون را درک نمایند.


رویکرد اجرای نظارت شامل یک سند واحد است که توسط سازمان خدمات مالی به چاپ رسیده است که در نهایت به نهاد نظارت بر رفتار در بازار فرستاده می‌شود، در حالیکه رویکرد نظارت احتیاطی شامل دو سند مجزاست که موضوع هدف آن بیمه‌گران و بانک‌ها بوده و در نهایت به سازمان تنظیم مقررات احتیاطی برای نظارت بر این دو بخش ارسال می‌گردد.

منبع: سازمان تنظیم مقررات احتیاطی انگلستان و PwC، مارس 2016

این خبر در هفدهمین شماره ماهنامه سراسری افق بیمه به چاپ رسیده است.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید