درس هایی از آتش سوزی پتروشیمی ماهشهر برای صنعت بیمه / حاجی اشرفی

در سه روز آخر هفته گذشته رخداد واقعه آتش سوزی پتروشیمی ماهشهرمهمترین رویداد بود .اهمیت بالای این رخداد تا این اندازه بود که وزیر محترم نفت شخصا در ستاد مهار آتش مشارکت نمودند و به شکر خداوند متعال و همت و دلاوری کارشناسان و آتش نشانان عزیز این آتش سوزی مهار و سرمایه های ملی کشور در آن منطقه حفظ شد .اما این واقعه حاوی نکات آموزشی فراوانی برای چندین حرفه و مشاغل است .

درس هایی از آتش سوزی پتروشیمی ماهشهر برای صنعت بیمه / حاجی اشرفی

برای صنعت بیمه کشور و برای بیمه گران ایرانی این آتش سوزی یک تجربه است .گرچه بنا به گفته جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت دراستودیوی خبر ساعت 22شبکه یک سیما ,رخدادهای مشابه ای قبلا در صنعت نفت داشته ایم ولی در آن زمان,,شبکه مجازی تلگرام,, وجود نداشت تا موضوع بیشتر زیر نظر باشد .


بر اساس گفته های وزیر محترم نفت پس صنعت بیمه تجربیات خسارتهای مشابه در گذشته را داشته اما بنظر میرسد تفاوت آن حوادث با این حادثه اخیر از حیث انتقال بخش اعظم ریسک به شرکت های بیمه اتکایی بین المللی باشد .


  بر اساس خبرهای 24ساعت گذشته بنظر میرسدکه تمامی این ریسک در داخل کشور نگهداری شده و بین دوازده شرکت بیمه این سهم نگه داری توزیع شده است .شرکت سهامی بیمه ایران با 60در صد سهم نگه داری رتبه اول و لیدر و مابقی نیز در سایر اعضا تسهیم شده است .اولین برآورد از میزان خسارت 60 میلیون یورو اعلام شده که بامحاسبه و تبدیل به ریال این میزان خسارت حجم خسارت واقعه را نشان میدهد .البته هنوز مشخص نشده بر اساس قرارداد بیمه بین بیمه گران و بیمه گذار سهم بیمه گر از این میزان خسارت چند درصد است ؟!


اما آنچه مسلم است حجم مالی خسارت رخداده برای بازار بیمه کشور قابل توجه است .


گرچه کارشناسان مجرب بیمه مرکزی ایران بعنوان مقام ناظر و بیمه گر اتکایی این گونه ریسک ها و نیز شرکت های بیمه حاضر در این کنسرسیوم از دانش فنی و اطلاعات به روز برخوردارند و بر ریسک های بخش نفت و انرژی اشراف کامل دارند و مسلط بر بازار در این بخش هستند اما این واقعه نشان داد که پتانسیل ریسک و زیان در بخش اقتصادی صنعت نفت بالاست و لذا تجمیع پوسش ها در سطح ملی و توزیع جهانی نشدن آن به صلاح نمیباشد .
واقعه آتش سوزی پتروشیمی بندر ماهشهر یک تجربه بسیار گرانبها را به مدرسین و کارشناسان صنعت بیمه کشور نشان داد که در پذیرش و نگه داری ریسک های تاسیسات نفتی و پتروشیمی فقط نمیتوان به دانش بیمه گری متکی بود و فی الواقع مدیریت چنین ریسک هایی به تنهایی به دست و از عهده شرکت های بیمه خارج است و به شدت نیاز به همکاری دقیق کارشناسان HSEوآتش نشانی وجود دارد .اولی برای تلاش در جهت رخ ندادن حوادث و پیشگیری و دومی برای مقابله و مهار حوادث در سریعترین زمان ممکن به منظور جلوگیری از گسترش دامنه خسارت .


لطفا یک بار 60میلیون یورو را در نرخ امروز یورو در بازار ارز تهران ضرب کنید ورقم بدست آمده را بر اساس سهم نگه داری هر شرکت بیمه حاضر در کنسرسیوم مشخص کنیم آنگاه باید منتظرتحلیل این موضوع باشیم که برخی از شرکت های این کنسرسیوم توانایی جبران خسارتهای متداوال بیمه نامه های صادره جاری را دارند !؟
در ایفای تعهدات آنها خللی وارد نمیشود !؟


بنظر میرسد صنعت بیمه کشور پس از این واقعه اولین درس تلاش بر تاسیس هرچه سریعتر شرکت ملی اتکایی برای توزیع هرچه بیشتر این ریسک ها و نیز ارتباط و انتقال این چنین ریسک هایی به شرکت های بین المللی اتکایی به منظور حفظ سرمایه و پتانسیل شرکت های بیمه داخلی راهکار اصلی خواهد بود .خوشبختانه فضای پس از برجام و استقبال بیمه گران اتکایی برای همکاری با صنعت بیمه کشور ایجاد این شرایط را هموار نموده است .ماموریت مهم صنعت بیمه حفظ توانمندی اقتصاد کشور و بازگردانیدن شرایط به قبل از وقوع حوادث است .مهمترین رکن آن توزیع مناسب ریسک در سطح ملی , و بین المللی میباشد ,صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی ایران این درایت و توانمندی علمی و تجربی را به شایسته ترین وجه دارند.
 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید