گزینه های ریاست دیوان محاسبات انتخاب شدند

نامزدهای ریاست دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات انتخاب شدند.

گزینه های ریاست دیوان محاسبات انتخاب شدند

به گزارش ریسک نیوز،ایلنا بر این اساس آقایان عادل آذر، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی‌مقدم، اسماعیل جلیلی، محمد عباسی، علی‌محمد احمدی و کهزادی، هفت نامزد نهایی کمیته بررسی صلاحیت نامزدهای دیوان محابات هستند که از سوی کمیته بررسی صلاحیت نامزد‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی شدند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید