اتمام طرح پژوهشی بازنگری آئین‌نامه ۵۸ / بررسی مغایرت آیین نامه با استاندارد حسابداری ۲۸

طرح پژوهشی "بازنگری آئین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی" در پژوهشکده بیمه به انجام رسید.

اتمام طرح پژوهشی بازنگری آئین‌نامه ۵۸ / بررسی مغایرت آیین نامه با استاندارد حسابداری ۲۸

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، پژوهش حاضر که به سفارش بیمه مرکزی ج.ا.ا انجام شده است در پی ارائه پاسخی به این سوال است که برای محاسبه ذخایر فنی متناسب با اقتضائات کشور و چالش‌های پیش روی صنعت بیمه، از چه سازوکاری باید استفاده شود و همچنین روش‌ها و مدل‌های استاندارد ذخیره‌گیری مناسب کدام‌اند؟


این طرح پژوهشی ضمن آسیب‌شناسی روند فعلی ذخیره‌گیری در ایران، تجربیات جهانی در حوزه ذخایر فنی و ادبیات آکچوئری مدل‌های استاندارد محاسبه ذخایر فنی هم در حوزه بیمه‌های زندگی و هم در حوزه بیمه‌های غیرزندگی را مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت با لحاظ نمودن تجربیات جهانی، استانداردهای گزارشگری بین‌المللی، بررسی رویکردهای موجود ذخیره‌گیری و آزمون مدل‌های موجود با داده‌های موجود در سامانه سنهاب، چارچوبی برای اصلاح آیین‌نامه 58 ارائه می‌نماید.


این گزارش در تحلیل چالش‌های موجود آیین‌نامه فعلی به مواردی چون مغایرت در برخی موارد نسبت به استاندارد حسابداری 28، کسری معنادار متوالی ذخایر فنی با استناد به گزارش سازمان حسابرسی و آمار و اطلاعات بخش نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا.، عدم ارائه روش‌ها و مدل‌های استاندارد به منظور برآورد ذخایر فنی، عدم وجود سازوکار لازم جهت نظارت بر کفایت ذخایر فنی شرکت‌ها، عدم شفافیت و صحت در آمار و ارقام مربوط به ذخایر فنی در ترازنامه‌های شرکت‌های بیمه اشاره می‌کند که این موارد در تضییع حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران شرکت اثرگذار است.


گفتنی است شرح نتایج این طرح پژوهشی را می‌توانید در منوی گزارش طرح‌های پژوهشی وب سایت پژوهشکده بیمه مشاهده نمایید.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید