افزایش سرمایه بیمه سرمد ثبت شد

سرمایه بیمه سرمد از مبلغ چهارصد میلیارد ریال به مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم هزار ریالی با نام که تماما از طریق آورده نقد و مطالبات حال‌شده پرداخت گردیده است، افزایش یافت و در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

افزایش سرمایه بیمه سرمد ثبت شد

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی بیمه سرمد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1393/12/13 و صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1395/4/19 و تاییدیه شماره 037-959/182561 مورخ 1395/4/29 سازمان بورس و اوراق بهادار و تاییدیه شماره 95/602/20598 مورخ 1395/4/23 بیمه مرکزی ج.ا.ا، سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد میلیارد ریال به مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال افزایش یافت و در تاریخ 1395/4/29 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید