بیمه "ما" موفق به دریافت گواهینامه مدیریت ریسک شد

شرکت بیمه "ما" موفق شد ، گواهینامه (سطح C) در مدیریت ریسک را از ((مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک )) انجمن حرفه ای صنعت بیمه دریافت کند.

 بیمه

به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از روابط عمومی بیمه "ما" ، این شرکت جزو معدود بیمه گرانی است که در برنامه راهبردی  خود تشکیل و پیاده سازی ریسک وحسابرسی داخلی از الزامات اساسی می باشد و در نتیجه اقدامات کمیته ریسک ،موفق به کسب گواهینامه (سطح C) در مدیریت ریسک شده است.

بر اساس این گزارش، بیمه "ما " جزو هفت شرکت بیمه ای است که توانسته این گواهینامه را دریافت نماید ، به گفته حامد فرشباف سرپرست اداره ریسک بیمه "ما" دریافت گواهینامه بلوغ مدیریت ریسک مقدماتی سطح یک (سطح C) سیاست گذاری و اجرای صحیح شرکت را در جذب پرتفوی سالم و سبد مناسب ریسک وتحلیل های مناسب را تایید می کند.

وی در ادامه افزود : همچنین فعالیت های کمیته ریسک نقش بسزایی در مدیریت صحیح ریسک مالی ، فنی و عملیاتی داشته است . مصوبات کمیته ریسک کاهش ریسک های مالی را در پی دارد وکسب سطح یک توانگری مالی طی سال های متوالی در بیمه "ما" در نتیجه کاهش های ریسک های مالی است.

سرپرست اداره ریسک بیمه "ما" همچنین تاکید کرد : کاهش ریسک های عملیاتی موجب اعتلای مشتری مداری و رعایت حقوق بیمه گذاران و جذب پرتفوی سالم در این شرکت شده است.

گفتنی است در این مرکز 9 گواهینامه در قالب سه سطح مقدماتی ، پایه و پیشرفته اعطا می شود . دارا بودن گواهینامه مقدماتی یکی از الزامات دریافت گواهینامه  های سطوح بالاتر است .

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید