در نامه ای به رئیس کل تصریح شد؛

الزامات دیوان محاسبات به شرکتهای بیمه / فهرست اطلاعات درخواستی دیوان محاسبات از شرکتهای بیمه

در این نامه که خطاب به دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ارسال شده است بر ارایه فهرست قراردادهای بیمه ای از طریق نمایندگی ها که بیمه گذار دستگاه دولتی می باشد تاکید شده است.

الزامات دیوان محاسبات به شرکتهای بیمه / فهرست اطلاعات درخواستی دیوان محاسبات از شرکتهای بیمه

به گزارش ریسک نیوز، روز گذشته دیوان محاسبات نامه ای به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده مبنی بر اینکه هر گونه ارزان فروشی به ارگان های دولتی ، شرکتهای خودروساز و ... در هر قالب و در هر عنوان پیگرد قانونی به دنبال دارد.

آنطور که به نظرمی رسد ، تاکید دیوان محاسبات  بر تخفیفات غیر فنی شرکتهای بیمه در قالب بیمه نامه شخص ثالث می باشد.
گفتنی است ، انگونه که شنیده ها خبر می دهند این ابلاغیه از سوی معاونت نظارت بیمه مرکزی به همراه نامه ای در این راستا به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است.

 در این نامه  که خطاب به دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ارسال شده است بر ارایه فهرست قراردادهای بیمه ای از طریق نمایندگی ها که بیمه گذار دستگاه دولتی می باشد تاکید شده است.

همچنین ارایه قرادادهای منعقده شرکتهای بیمه با خودروسازان و نحوه الحاقیه های برگشتی ضروری خواهد بود.

گفتنی است ، طبق ابلاغیه دیوان محاسبات صورت ریز وجوه پرداخت شده بابت سود مشارکت در منافع به تفکیک قراردادهای  بیمه ای سال 94 که دستگاههای اجرایی طرف قرارداد می باشند ، الزامی است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید