بیمه آسیا در سه سال اخیر چقدر خسارت پرداخت کرد؟

یمه آسیا در سال های ۹۲ ، ۹۳ و۱۳۹۴ بیش از۳۸هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است .

بیمه آسیا در سه سال اخیر چقدر خسارت پرداخت کرد؟

به گزارش ریسک نیوز،از سوی بیمه آسیا در سال های 1392 مبلغ 10هزار ، 1393 مبلغ 13هزار و 1394 مبلغ  15هزارمیلیارد ریال خسارت در رشته های مختلف بیمه ای به زیان دیدگان و ذینفعان پرداخت شده است.


بنابر این اطلاعیه ،مبلغ27هزار میلیارد ریال مربوط به بیمه های اموال (آتش سوزی ،اتومبیل ،باربری ومهندسی)ومبلغ11هزار میلیارد ریال مربوط به بیمه اشخاص(درمان، مسئولیت ،عمر و پس اندازوعمر و حادثه) می باشد.


این اطلاعیه با اشاره به پرداخت خسارت های میلیاردی توسط بیمه آسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور و حائز رتبه اول در گروه موسسات بیمه ای یکصد شرکت برتر کشوراعلام داشت : با توجه به گستره بسیار مناسب شبکه فروش و پرداخت خسارت بیمه آسیا در سراسر کشور ،خسارت های واحدهای صنعتی و تولیدی که دچار حادثه شده اند ، با استفاده از پوشش های بیمه ای مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن و در یک فرایند کارشناسی حرفه ای جبران می شود و این واحدها می توانند چرخه تولید خود را در یک بازه زمانی مناسب بازسازی و راه اندازی مجدد کنند .

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید