رویکردهای و مدل های تفکیک حساب بیمه های زندگی از غیر زندگی بررسی شد

تفکیک حساب بیمه های زندگی از غیر زندگی و رویکردها و مدل های تفکیک حساب بیمه های زندگی از غیر زندگی در جلسه مردادماه کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی مورد بحث و بررسی قرارگرفت .

رویکردهای و مدل های تفکیک حساب بیمه های زندگی از غیر زندگی بررسی شد

به گزارش ریسک نیوز  عباس رنجبر کلهرودی دبیر کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی ضمن اعلام این خبر افزود : در جلسه مرداد ماه کارگروه ، ابتدا دبیر کارگروه  گزارشی از اقدامات انجام شده در باره تعیین نرخ جدید سود فنی بیمه های زندگی و شرکت اعضای کارگروه در نشست های تخصصی سندیکا و  پژوهشکده بیمه ارائه نمود و سپس  مشکلات مطروحه از طرف اعضا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

     در ادامه این نشست حسب برنامه قبلی گزارش مطالعاتی " رویکردها و مدل های مختلف  تفکیک حساب بیمه های زندگی در شرکت های بیمه " از طرف  علی فرزین ، عضو کارگروه و مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه البرز ارائه گردید.

    مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه البرز ضمن بیان مشکلات شرکت های بیمه در محاسبه سود مشارکت و تسهیم آن بین بیمه گذاران ، انواع مدل ها ی تفکیک حساب را در شرکت های بیمه برشمرد و مدل های تخصیص سود مشارکت از جمله : تسویه ، ذخیره ، پرداخت نقدی ، افزایش سرمایه ، اوراق مشارکت و.... تشریح نمود.

    دبیر کارگروه تخصصی  توسعه بیمه های زندگی همچنین افزود: در جلسه آتی کارگروه " گزارش آماری فروش بیمه های زندگی " در سال 1394  توسط گروه مشاوره مدیریت آریانا را ارائه خواهد گردید.  

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید