همکاری بیمه تعاون با ایران خودرو قطع شد

شرکت متبوع او قرارداد خود را برای صدور بیمه نامه با گروه صنعتی ایران خودرو از خردادماه سالجاری ادامه نداده و با توجه به سقف قانونی تخفیف ۲.۵ درصدی، بیمه تعاون حاضر نشده تا تخفیف بیشتری در این راستا بدهد.

همکاری بیمه تعاون با ایران خودرو قطع شد
به گزارش ریسک نیوز،مدیر عامل شرکت بیمه تعاون خبر داد : شرکت متبوع او قرارداد خود را برای صدور بیمه نامه با گروه صنعتی ایران خودرو از خردادماه سالجاری ادامه نداده وگفت که با توجه به سقف قانونی تخفیف 2.5 درصدی، بیمه تعاون حاضر نشده تا تخفیف بیشتری در این راستا بدهد.

"حمیدرضا کاوه" در گفتگو با «نسیم آنلاین» افزود : اگر سهم  بیمه نامه خودرو از سبد پرتفوی  شرکت بیمه تعاون کم شده بهتر است و ادامه داد که حق بیمه تولیدی غیرشخص ثالث شرکت در چهارماهه نخست امسال  106 درصد رشد  داشته، بنابراین این شرکت ، اصراری برای ورود به صدور بیمه نامه شخص ثالث ندارد،آنهم با ضریب  خسارتی که  همه از آن گله مندند.

مدیر عامل شرکت بیمه تعاون، با بیان اینکه هیات مدیره جدید شرکت هنوز مستقر نشده است، ابراز داشت که  هیات مدیره مختار است هرفردی  را که مایل بوده و دارای صلاحیت است، معرفی کند، در اینصورت او پیشانی مدیر جدید را خواهد بوسید و امور شرکت را تحویل مدیر جدید خواهد داد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید