بیمه تجارت نو در بازار پایه فرابورس درج شد

شرکت بیمه تجارت نو با سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومانی در بازار پایه فرابورس درج شد.

بیمه تجارت نو در بازار پایه فرابورس درج شد
به گزارش ریسک نیوز،، شرکت بیمه تجارت نو که از 31 خرداد سال پیش به مدت 15 روز اقدام به پذیره نویسی یک میلیارد و 750 میلیون سهم به قیمت هر سهم 50 تومان ( معادل 50 درصد ارزش قیمت اسمی 100 تومانی هر سهم و 50 تومان مابقی نیز در تعهد پذیره نویسان خواهد بود که باید حداکثر طی دو سال پرداخت شود. ) کرده ، از دیروز درج نماد شد.

این شرکت تازه تاسیس با نماد «بنو» به عنوان دویست و دومین شرکت در بازار پایه توافقی فرابورس حضور خواهد داشت.
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید