مجوز افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین صادر شد

اداره نظارت بر انتشار اوراق سرمایه ای مجوز افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین را صادر کرد.

مجوز افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین صادر شد

به گزارش ریسک نیوز،بر طیق اعلام اداره نظارت بر انتشار اوراق سرمایه ای مفاد افزایش سرمایه شرکت اتکایی امین مورد بررسی قرار گرفته و هیچ مغایرتی با با ق.انین و مقررات مربوطه ملاحظه نگردید .

طبق  این اطلاعیه که در سایت کدال منتشر شد ، شرکت بیمه اتکایی امین در نظر دارد با انتشار اوراق جدید مبلغ 480.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران ، و آوردهای نقدی و همچنین از محل اندوخته های خود نسبت به افزایش سرمایه شرکتهای بیمه مصوبه 1391/05/01 اقدام نماید .
 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید