۱۶ هزارمیلیارد تومان از منابع بانک‌ها دور ریخته شد

موضوع نشست برگزار شده در محل اتاق بازرگانی ایران بررسی کارنامه طرح ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به ۷۵۰۰ واحد صنعتی دارای مشکل بود.

 ۱۶ هزارمیلیارد تومان از منابع بانک‌ها دور ریخته شد

به گزارش ریسک نیوز،روزنامه حامی دولت ابتکار نوشته است: موضوع نشست برگزار شده در محل اتاق بازرگانی ایران بررسی کارنامه طرح ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت 16 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به 7500 واحد صنعتی دارای مشکل بود.

 

برخی اطلاعات عرضه شده در این نشست شگفت انگیز است و می تواند متاسفانه نقطه ناروشنی در کارنامه دولت باشد. یکی از مدیران بانکی که در این نشست حاضر بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کرده، چرا در حالی کم نور شده بود فقط 7500 بنگاه صنعتی مشمول این طرح باشند شرایط گونه ای شد که اکنون 50 هزار تقاضا برای استفاده از این اعتبار است ثبت نام کرده اند؟ برخی حاضران که در میان آن ها روسای اتاق های بازرگانی برخی استان ها و روسای برخی تشکل های بزرگ حاضر بودند خطاب به نماینده بانک و نماینده وزارت صنایع از فساد گسترده ای که انجام شده یا ممکن است انجام شود خبر دارند. از جمله یکی از حاضران گفت، برای دریافت این وام متقاضی مجبور است "فاکتور" ارائه کند که خود همین فاکتور الان 100 میلیون تومان قیمت پیدا کرده است و ...

 

سخنان همه حاضران در آن از نماینده بانک مرکزی تا نماینده وزارت صنعت تا روسای تشکل ها و مخالفان نشان می داد طرح برای دولت محترم جز بدنامی چیزی نخواهند داشت و هم اکنون 50 هزار نفر از صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط متقاضی وام در سراسر کشور با روسای شعبه ها و کارمندان بانک ها در حال مجادله هستند تا بتوانند از این وام تخصیص داده شده بهره مند شوند. جناب روحانی آنچه می خوانید گزارش فردی است که بیش از ربع قرن در اقتصاد ایران غوطه ور بوده و صد ها گزارش شبیه به این تهیه کرده و ده ها رفتار مشابه از طرف برخی مدیران ارشد را به چشم دیده است که حاضرند برای اینکه نشان دهند کاری انجام می دهند، کلیت دولت را زیر سوال ببرند.

 

آنطور که کارشناسان و اقتصاد دانان استنباط می کنند این طرح چیزی شبیه به طرح بنگاه های زودبازده خواهد شد و رقم معادل 4 میلیارد دلار پای آن ریخته می شود تا برآیند آن صفر باشد. در حالی که نیک می دانیم تنگنای اصلی بنگاه های ایرانی فقدان تقاضای موثر است، آیا تخصیص 16 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها دور ریختن پول نیست؟ خوب است از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پرسیده شود این طرح براساس کدام منطق اقتصادی و نخستین بار از دهان کدام مسئول صنعتی بیرون آمده و برآیند آن چه خواهد شد؟ آیا این کار را انجام خواهید داد و نتیجه آن را به شهروندان و یا دست کم50 هزار متقاضی وام گزارش خواهید کرد؟

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید