خرید جک J۵ تنها با پرداخت ۱۵ میلیون تومان (+جدول)

شرکت کرمان موتور برای خودروهای پر فروش خود شرایط فروش جدیدی را اعلام کرده است.

 خرید جک J۵ تنها با پرداخت ۱۵ میلیون تومان (+جدول)
به گزارش ریسک نیوز شرکت کرمان موتور در جدیدترین بخشنامه فروش خود محصول جک J5 اتوماتیک و معمولی را با قیمت 629 و 539 میلیون ریال پیش فروش کرده است.

برای جک J5 معمولی شما تنها باید 150 میلیون ریال پرداخت نمایید تا ثبت نام شما انجام شود و در ادامه همزمان با صدور دعوت نامه مابقی پول خودرو باید پرداخت شود.

برای پرداخت بخشی از هزینه ها کرمان موتوری ها به شما 250میلیون ریال تسهیلات پرداخت می کنند تا کمی از بار هزینه ای شما کم شود اما؛ شما این تسهیلات را باید در اقساط 8 تا 36 ماهه باز پرداخت کنید.
تحویل خودرو در دی ماه سال جاری و سود مشارکت 21 درصد تعیین شده است البته در صورت پشیمانی از خرید مبلغ 15 درصد به شما تعلق خواهد گرفت.

 اگر چک های خود را به صورت 3 ماهه صادر شود اولین پرداخت در 25 اسفند انجام خواهد شد.